Revistă Bibliografică : Ianoș Țurcanu – poet, eseist, prozator, textier, autor de aforisme – 65 ani de la naștere

” Furtuna de vară, ascunsă sub geană,

Nu știe nici ea ce să creadă,

De parcă – i dintr-o tristă poveste germană,

Când binele poate să piardă”

(Furtună de vară)

bibliografie

Țurcanu, Ianoș.  Biobibliografie /  Bibl. Mun. B.P. Hasdeu; Bibl. Publică Transilvania; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Ludmila Capiţa. – Chișinău. : Museum, 2006. – 80 p.

Cartea se deschide cu poemul 55, scris de autor special pentru jubileul său. Lucrarea este divizată în cîteva compartimente. Primul, Opera, include următoarele subdiviziuni : Ediţii aparte; Versuri în culegeri şi ediţii periodice; Proză în ediţii periodice; Aforisme, epigrame, parodii; Ediţii îngrijite, coordonate, redactate, prefaţate; Ianoş Ţurcanu – textier. Activitatea publicistică a fost cuprinsă în: Articole scrise, publicistică; Interviuri cu Ianoş Ţurcanu şi interviuri realizate de el. Compartimentul Referiri despre viaţă şi creaţie, conţine informaţii despre biografia şi activitatea scriitorului. Această biobibliografie diferă de celelalte şi din motivul că Ianoş Ţurcanu este cunoscut şi ca poet-textier. În sursele bibliografiate sînt incluse multe CD-uri, casete audio cu indicarea cîntecelor pe versurile lui Ianoş Ţurcanu. 377 de cîntece pe versurile nepublicate ale poetului sînt date în Anexa acestei biobibliografii cu menţionarea compozitorului şi a interpretului. Biobliografia include 433 surse bibliografice – creaţii de I. Ţurcanu pînă la mijlocul anului 2006. Menţionăm că activitatea literară activă a poetului a început în anii ’90 şi, se vede are o perspectivă frumoasă. Rămînem în aşteptarea unor versuri, aforisme, parodii şi cîntece noi.

casa-pentru-femeia-iubita_1_fullsize

Țurcanu, Ianoș. Casă pentru femeia iubită / Ianoș Țurcanu. – Iași :  Ed. Tipo Moldova, 2012. – 201 p.

„Singur, pe malul mării,

cioplesc chipul tău în piatra iubirii.”

caută femeia

Țurcanu, Ianoș. Caută femeia = Cherchez la femme / Ianoș Țurcanu ; pict. : Ariadna Adriana; fot. : Sergiu Guțu ; cop.: Octavian Magaleas. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia  „Simbol – N. P. „). – 64 p.

„Femeia este cheia naturii. Toate femeile sunt rezumate în ea și când un suflet de femeie s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii „… ( Camil Petrescu)

Există lucruri cu mult mai importante decât femeia, dar fără ea … toate aceste lucruri nu au nici o valoare. (Ianoș Țurcanu)

cea mai frumoas[

Țurcanu, Ianoș. Cea mai frumoasă vară a iubirii / Ianoș Țurcanu ; pref. acad. Mihai Cimpoi. – Chișinău. : Cartdidact SRL, 2010. – 338 P.

Cantabil, elegiac, rămânând mereu în registrul unui panlirism de natură „veche”, substanțial-clasicistă, Ianoș Țurcanu conturează și situații parabolice, trece la notația prozastică pasageră – fiind și un cultivator subtil al ludicului. Adept al disciplinei de tip clasicist, Ianoș Țurcanu este autor de cântece foarte populare, care atestă o muzicalitate de fond ce traduce stări sufletești profunde.  „Cuvintelor, din ce în ce mai mult, li se face dor de poezia clasică”, spune poetul, rezumându-și aforistic profesiunea de credință.

101 poeti

Țurcanu, Ianoș. 101 poeme / Ianoș Țurcanu. – București : Ed. Biodova, 2012. – 107 p.

„Și vine vremea să uităm de multe,

Și vine vremea să uităm de toate,

Să prețuim minute și secunde,

Când viața parcă-n două se desparte,

Când nostalgia-n inimă pătrunde

Sub bolțile de-amiază clătinate.”

(Și vine vremea…)