Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor

Vineri, 16 decembrie curent,  am avut fericita ocazie de a participa la o ședință de monitorizare a proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din dsc_0030Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018) implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, desfăşurată la Academia de Administrare Publică din Moldova,  în cadrul bibliotecii științifice.

Prim-prorectorul Academiei Andrei Groza, doctor, conferențiar universitar, a menționat, în luarea sa de cuvânt, că biblioteca științifică dispune de aproximativ 47 mii volume de carte, iar, în cadrul proiectului, a fost dotată cu tehnică performantă. Profesorii, doctoranzii și masteranzii Academiei au acces, în procesul de studii, la o vastă bază de date informaționale.

În discursul său, Claudia Melinte, coordonator al proiectului, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, a declarat că monitorizarea proiectului, pe teren, în primul an de desfășurare nu este un exercițiu de control, ci un suport pentru acesta, având scopul de a identifica dificultățile și problemele apărute și de a evidenția experiențele și bunele practici, pentru a fi preluate și în alte proiecte Erasmus+.

În continuare, șefa direcției știință și doctorat a Academiei, Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar a expus caracteristica generală a proiectului, cu durata de implementare de 3 ani și a menționat faptul că rolul de coordonator îl are Academia de Administrare Publică din Armenia.  În viziunea sa, impactul proiectului va fi major, iar de rezultate vor beneficia atât bibliotecile, cât și mediul academic din instituțiile de învățământ ale acestor  țări.

Directorul bibliotecii științifice a AAP, Rodica Sobieski-Camerzan s-a referit la etapele de implementare, schimbul de experiență, instruirile, trainingurile internaționale din proiect și la asistența tehnică acordată instituției.  Dezvoltarea inițiativelor pentru asigurarea accesului în biblioteci a persoanelor cu handicap; dotarea bibliotecilor cu echipament tehnic modern; asistență efectivă față de client, deservire și strategii în biblioteci; gestionarea  timpului; abilități de luare a deciziilor, rezolvarea problemelor și Lidership pentru Bibliotecari; managementul (gestionarea) schimbărilor  în Bibliotecile secolului XXI  sunt unele din obiectivele menţionate în raportul Directorului bibliotecii.

Directorul Bibliotecii științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, instituție coparticipantă la proiect, Elena Harconiță a  menționat că în cadrul acesteia se implementează 5 pachete de lucru, cu referință specială la instruiri și acces deschis în biblioteca universității.

Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei proiectului au discutat de o manieră detaliată și alte aspecte, inclusiv impactul acestora asupra Academiei de Administrare Publică și a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

Proiectul are perioada de implementare 15 decembrie 2015 – 14 decembrie 2018. Obiectivul este de a consolida și a moderniza bibliotecile și de a ridica nivelul de competențe/abilități ale personalului bibliotecilor din instituțiile de învățământ selectate, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continuă. E de menționat că 13 instituții de învățământ superior din Armenia, Belarus, Irlanda, Grecia, Germania, Moldova și România sunt parteneri în cadrul acestui proiect.

Fiind invitaţi, sperăm să fie de bun augur şi pentru biblioteca „Stefan cel Mare”, privind instruirea  bibliotecarilor şi gestionarea colecţiilor bibliotecii, cărţi electronice, servicii de bibliotecă inovative on-line; actualizarea Regulilor privind prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare…