Concurs de erudiție

Una dintre activitățile desfășurate în cadrul Săptămânii științei, a fost concursul de erudiție ”125 întrebări și răspunsuri despre știință”. La activitate, au participat 25 de elevi din clasa a IV-a de la Școala-Grădiniță nr. 152 Pas cu Pas. Copiii, au fost grupați în patru echipe și fiecăreia i se adresa câte o întrebare, care avea trei variante de răspuns. Elevul care răspundea din prima, acumula un punct, iar dacă se oferea un răspuns corect din a doua încercare, obțineau 0,5 puncte. Iată cîteva dintre întrebările adresate: ”Care a fost primul prototip de aparat de fotografiat ?” (camera obscură),”Puterea motorului unei mașini este indicată prin numele unui animal. Este vorba despre ? (cai)”, ”De câte ori este Soarele mai mare sau mai mic decât Pământul ?” (Pământul este de un milion de ori mai mic decît Soarele) – în total au fost selectate 50 de întrebări din cartea ”125 întrebări și răspunsuri despre știință”. Un concurs, presupune neapărat și acordarea unor diplome, respectiv, iată numele elevilor care au acumulat un punctaj maxim. Ilinca Munteanu și Marius Spătaru, sunt deținătorii locului întâi; Valeriu Sănduța, a primit o dilomă de gradul doi, iar Bogdan Coltuc – o diplomă de gradul trei. De asemenea, au fost oferite treisprezece diplome de participare elevilor care au acumulat cel puțin jumătate de punct. Aducem mulțumiri doamnei învățătoare, Corina Șargu, pentru amabilitatea cu care a acceptat invitația noastră.

                                                                            realizat de Lilia Beșan