Concursul „Cartea bună – lume adună”

„Omul ascunde în sine două forțe: cea a binelui și cea a răului.

Prin puterea sa de decizie omul alege, inspiră încredere uneia din ele, care,

la rândul ei, îl înalță spiritual sau îl coboară.”

Marcela Mardare

În ziua de 17 decembrie, a fost organizat concursul „Cartea bună – lume adună” în baza cărții „Mulți chemați, puțini aleși” de Marcela Mardare. S-au propus spre lecturare câteva povestiri: „Dovleacul și ghinda”, „Trei sfaturi înțelepte”, „Încredere în Dumnezeu”, „Modestia, cea mai mare bogăție a omului” ș.a.

Nu întâmplător am ales această carte, motivul fiind că poeta Marcela Mardare și-a sărbătorit recent aniversarea de 70 ani de la naștere. Cu acest prilej, îi aducem cele mai sincere urări de sănătate și multă inspirație.

În cadrul acestui concurs au fost implicați elevii clasei a III-a de la Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu”, însoțiți de învățătoarea lor Galina Palamarciuc. Bibliotecarele Lilia Beșan și Natalia Sofroni au pregătit din timp 30 de întrebări vizavi de povestirile propuse. Iată câteva dintre ele: „Ce cugeta tînărul care se odihnea la umbra stejarului?”, „Ce concluzie și-a făcut acel bărbat despre noroc?”, „Ce mesaj a primit bătrânul Petru din partea speranței?” ș.a.

Din impresiile copiilor, despre lecturarea acestor povestiri, am aflat că au savurat cu plăcere mesajul și morala fiecărei povestiri, unde au trăit alături de personajele cărții momente de răscruce și au fost furați de universal magic al conținutului.

Scopul acestui concurs este promovarea aptitudinilor artistice ale elevilor, dar și stimularea creativității în rolul pe care îl au în activitățile educative. De asemenea, este stimulată activitatea de cunoaștere și de creație a elevilor, precum și disponibilitatea lor pentru lectură și comunicare.

O surpriză plăcută din partea elevilor a fost prezentarea unei scenete, în baza povestirii „Vizita celor trei oaspeți’’.

Membru al juriului a fost șefa bibliotecii „Ștefan cel Mare’’, doamna Lilia Gamarța, care a evaluat obiectiv răspunsurile elevilor.

La final, au fost înmânate diplome de mențiune elevilor Șipitea Samuel, Verlan Sabina și Bantoș Anastasia, dar și diplome de participare pentru Apăvăloaie Maxim, Banaru Loredana, Berezovschi Dumitru ș.a. Îi mai așteptăm cu drag și data viitoare, la un nou concurs.

Felicitări tuturor elevilor și mult succes.

Natalia Sofroni, bibliotecar

Reclame