Orientarea și îndrumarea în spațiile biblioteci

         Biblioteca  modernă a secolului XXI este o bibliotecă informatizată care, datorită facilităților oferite de tehnologia informației și a telecomunicațiilor, schimbă modul de acces la informații, activitatea de organizare a colecțiilor, întreaga activitate de informare, conducând la dezvoltarea de instrumente de regăsire și difuzare a informației, mai performante, de stocare a ei.

       Evoluția impresionantă a tehnologiilor informației și comunicațiilor a determinat schimbări majore în activitatea structurilor info-documentare, accesul la informații și gradul de valorificare a potențialului informațional al bibliotecii devenind cele mai importante repere ale unei activități de calitate. În această ordine de idei, pentru a face față schimbărilor semnificative care au loc în ultimii ani în toate activitățile desfășurate de biblioteci, este necesar ca angajații acestor instituții  să fie dispuși și capabil să învețe și să se adapteze la noile cerințe dictate de era digitală. Și ,,dacă biblioteca tradiţională are în centru cartea, biblioteca erei digitale trece print-o reconceptualizare a bibliotecii ca spaţiu fizic, centrându-şi activitatea pe utilizatori, pentru a corespunde noilor cerinţe ale acestora”.  

      Meseria de bibliotecar este atât individuală, cât și colectivă. Spre deosebire de alte profesii care implică colaborarea cu oamenii și documentele, un bibliotecar nu numai că gestionează activitățile bibliotecii,  fondul de carte, dar interacționează și cu utilizatorii,  instituțiile școlare și organizațiile publice.

Motivația  bibliotecarului o reprezintă obiectivele activității sale, în realizarea cărora se bazează pe cercetări științifice moderne, practica bibliotecară avansată, își coordonează acțiunile cu nevoile societății.

Un bibliotecar profesionist, pe lângă competențele de bază,  este înzestrat cu o serie de abilități, atitudini și valori care  îi permit să își desfășoare activitatea etic și eficient: să fie bun comunicator, să își dorească perfecționare profesională de-a lungul întregii cariere, să se adapteze noilor schimbări ale domeniului, să posede capacitatea analitică și spirit critic care să aducă la luarea unor decizii și  inițiative.

  De asemenea, pentru a implementa cele mai noi și relevante realizări din domeniul teoriei și practicii biblioteconomiei și științei informării, un bibliotecar trebuie să dețină abilități de investigare a necesităților oamenilor din comunitate, de creativitate pentru a genera noi idei,  dinamism în dezvoltarea de noi activități.

Recent, bibliotecile și-au deschis larg ușile și și-au reluat activitățile offline. Ne așteaptă o vară fierbinte cu multă lectură de calitate, cu explorări etc. Cele mai spectaculoase activități sunt dedicate orașului drag – Chișinău. Copiii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani sunt invitați la tradiționala „Provocare a verii-2021”

L. Canțîr, șef serviciu