30 de ani de independență: probleme și realizări

Duminică, 22 august, la biblioteca „Ștefan cel Mare” a avut loc o masă rotundă cu genericul „30 de ani de la Proclamarea Independenței: probleme și realizări”. Discuția a fost organizată și moderată de Lia Canțîr, șef serviciu. Au participat deputați din primul parlament, semnatari ai Declarației de Independență, personalități din alte domenii, precum și un public numeros. Oaspeții au venit cu daruri, oferind cărți valoroase pentru bibliotecă. Alexandru Arseni, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, unul din creatorul legii cu privire la cetățenie, a donat bibliotecii lucrări din domeniul legislației, al căror autor este: „Dreptul Constituțional Comparat”, „Dreptul Constituțional și Instituții Politice” și altele. Chiril Moțpan, parlamentar în legislativul trecut, a dăruit la rândul său bibliotecii un ghid de conlucrare cu reprezentanții mass-media, numit „Cum să te aperi de jurnaliști”.

Au urmat discuții interesante, invitații împărtășind publicului prezent amintiri de la începutul anilor ’90 ai secolului trecut, când majoritatea populației din fosta republică sovietică și-a dorit să devină independentă, organizându-se în acest sens săptămânal manifestații în Piața Marii Adunări Naționale, la care participau zeci și sute de mii de oameni. Alexandru Arseni s-a referit în special la esența Declarației de Independență a Republicii Moldova și la necesitatea regăsirii acestui tărâm în spațiul devenirii naționale. Potrivit lui Pintilie Pârvan, Parlamentul din 1990 – 1993 a adoptat legile esențiale ale acestui stat, declarația de suveranitate, de independență, tricolorul, stema, imnul „Deșteaptă-te române”, reforma administrativ-teritorială, dar multe din acestea au fost anulate ulterior.  

Evident, nu a fost uitat și sângerosul război de pe Nistru declanșat de Rusia exact în ziua când Republica Moldova a fost recunoscută de ONU drept stat independent, război pentru apărarea patriei la care au participat unii din invitații prezenți la masa rotundă. Nicolae Tamciuc a remarcat, pe bună dreptate, că există atitudini controversate la subiectul în cauză, menționând că au existat multe victime inclusiv din cauza incompetenței manifestate de cadrele militare de conducere, a militarilor neechipați militar corespunzător etc. Respectiv, patetismul nu-și are loc în discursul despre războiul de pe Nistru.

Publicul curios a pus întrebări care să elucideze anumite aspecte ce țin de independența RM, de căile de evoluție a țării, de ce se putea întreprinde atât în trecut, cât și în prezent pentru ca acest stat să devină unul cu adevărat viabil și prosper, la care invitații mesei rotunde au oferit răspunsuri complete, detaliate.

Evenimentul a fost presărat și cu momente artistice, în care au fost implicați copii (Ana-Maria Țugui, Lavinia Ropot  și Vlad Ciobanu), care au recitat cu har poezii și au interpretat cântece patriotice despre Ștefan cel Mare, neam și țară, în special din repertoriul lui Grigore Vieru, Ion și Doina Aldea-Teodorovici.

După încheierea discuției, organizatorii au oferit celor prezenți certificate de participare la masa rotundă, cu autografe de la semnatarii Declarației de Independență: Alexandru Arseni, Dumitru Todoroi, Pintilie Pârvan.

Gheorghe Lupușoru