Combaterea traficului de ființe umane

Centrul pentru combaterea traficului de persoane - Posts | Facebook

„La Strada” consideră traficul de ființe umane o încălcare a drepturilor omului și aceasta trebuie tratată corespunzător. Traficul de persoane este „Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării.”

Traficul de copii presupune recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de copii în scopul exploatării. În multe cazuri, aceștia sunt exploatați sexual, inclusiv prin forțarea lor în prostituție sau alte forme de activitate sexuală, precum pornografie infantilă.   Exploatarea copiilor poate implica, de asemenea, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau folosirea copiilor pentru trafic de organe, adopții ilegale, căsătorie timpurie, recrutare în forte militare (copii-soldați) sau cerșit.

În acest caz, pentru a preveni și combate traficul de ființe umane în perioada 18-25 octombrie se desfășoară „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”, în care organizăm activități, filme video prin care încercăm să oferim informații utile și să prevenim tineretul de riscurile și cauzele traficului de ființe umane.

Orice informație poate salva vieți și împiedica traficanții să marcheze viețile victimelor pe viață. Aceste victime nu vor mai purta o viață normală și vor fi traumatizate atât fizic, cât și psihologic. Următoarea listă de titluri de cărți va oferi o informație completă și utilă celor care vor să prevină și să cunoască mai mult despre traficul de ființe umane. Aceste cărți pot fi găsite în filialele Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” sau accesând catalogul electronic sau OPAC.md

 1. Ştefănoaia, Mihai. Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în dreptul comparat : Material didactico-ştiinţific / Mihai Ştefănoaia ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. Catedra Drept Penal şi Criminologie . – Chişinău : CEP USM, 2012 . – 314 ISBN : 978-9975-71-260-6.
 2. Timofei, Corina. Răspunderea penală pentru traficul de influenţă : Material didactico-ştiinţific / Corina Timofei ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. Catedra Drept Penal şi Criminologie . – Chişinău : CEP USM, 2012 . – 322 p. ISBN : 978-9975-71-281-1.
 3. Butnaru, Gheorghe. Caracterizare criminologică şi juridico-penală a traficului de fiinţe umane / Gheorghe Butnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan . – Ch. : Ericon, 2008 . – 158 p. ISBN : 978-9975-9679-7-6.
 4. Traficul de persoane : Practică judiciară comentată, legislaţie conexă, doctrină, decizii ale Curţii Constituţionale, recursuri în interesul legii, jurisprudenţă CEDO . – Bucureşti : Universul Juridic, 2010 . – 460 p. ISBN : 978-973-127-385-3.
 5. Prevederi legislative privind combaterea traficului de fiinţe umane : Extrase / Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică ; red. : Raisa Botezatu, Igor Dolea . – Chişinău : S.n., 2002 . – 97 p.
 6. Drepturile victimei traficului de fiinţe umane : extrase din acte normative ale R. Moldova . – Chişinău : s.n., 2003 . – 23 p.
 7. Scriem pentru a informa şi a preveni : Culegere de articole despre traficul de fiinţe umane din Republica Moldova = Žurnalisty informiruût i predupreždaût : Izbrannye stat΄i o torgovle lûd΄mi iz Respubliki Moldova . – Chişinău : Bons Offices, 2007 . – 164 p. ISBN : 978-9975-9599-4-0.
 8. Drepturile victimei traficului de fiinţe umane : extrase din acte normative ale R. Moldova . – Chişinău : s.n., 2003 . – 23 p.
 9. Traficul de femei: fenomen şi crimă : Trafficking in Women: Phenomenon and Crime . – Chişinău : S. n.1, 2001 . – 88 p. : il. ISBN : 9975-930-16-6.
 10. Tu nu eşti de vânzare! : Traficul de fiinţe umane . – S. l. : Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2007 . – 44 p. : il.
 11. Drepturile victimei traficului de fiinţe umane : prevederi legale . – Chişinău : s.n., 2006 . – 39 p.
 12. Culegere de documente relevante pentru Republica Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de persoane / Ambasada SUA în Rep. Moldova . – Chişinău : Ambasada SUA în Moldova, 2006 . – 291 p.
 13. Consiliul Europei. Acţiune împotriva traficului de fiinţe umane . – Chişinău : Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2006 . – 19 p.
 14. Ce spun 24 de femei traficate : raport asupra studiului calitativ efectuat prin metoda interviurilor aprofundate de către Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice CIVIS . – Chişinău : Civis, 2001 . – 162 p. ISBN : 9975-9636-0-9.
 15. Contracararea traficului cu fiinţe umane : Suport informaţional = Combating Trafficking in Persons : Handbook / Centrul Intern. pentru Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” . – Chişinău : CIPPDF „La Strada”, 2004 . – 148 p.
 16. Prevederi legislative privind combaterea traficului de fiinţe umane : extrase . – Chişinău : S.n., 2006 . – 176 p.
 17. Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale : Recomandarea nr.R(2000) 11 adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 19 mai 2000 şi Raportul explicativ . – Chişinău : Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2001 . – 60 p. ISBN : 9975-78-160-8.
 18. Prevenirea violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane : Îndrumar pentru desfeşurarea treningurilor . – Chişinău : Pontos, 2002 . – 240 p. ISBN : 9975-938-98-1.
 19. Traficul de fiinţe umane : Material didactic . – Chişinău : Pontos, 2002 . – 76 p. ISBN : 9975-902-33-2.
 20. Traficul de persoane / George-Cristinel Zaharia . – Bucureşti : Editura C.H.Beck, 2012 . – 343 p. ISBN : 978-606-18-0046-9.
 21. Pasca, Florea. Fenomenul infracţional de trafic de fiinţe umane / Florea Pasca . – Bucureşti : Pro Universitaria, 2010 . – 259 p. ISBN : 978-973-129-540-4.
 22. Traficul de fiinţe umane și legalitatea genurilor în Moldova : Acte normative actualizate = Torgovlâ lûd΄mi i ravenstvo polov v Moldove : Dopolnitel΄nye normativnye akty ; coord. ed. Eugenia Benigni . – Chişinău : S.n., 2011 . – 343+341 p. ISBN : 978-9975-106-64-1.
 23. Vidaicu, Mihaela. Combaterea traficului de fiinţe umane : (drept material și drept procesual) / Mihaela Vidaicu, Igor Dolea ; coord. : Elena Muraru . – Chişinău : Nova Imprim, 2009 . – 187 p. ISBN : 978-9975-9792-4-5.
 24. Traficul de fiinţe umane și egalitatea genurilor în Moldova : acte normative actualizate : convenții, legi, hotărâri de guvern = Torgovlâ lûd΄mi i ravenstvo polov v Moldove : dopolnennye normativnye akty / coord. ed. : Judith Hale . – Chișinău : Bons Offices , 2008 . – 148 p. ISBN : 978-9975-80-180-5.
 25. Traficul de fiinţe umane în Moldova : acte normative = Torgovlâ lûdmi v Moldove : normativnye akty . – S.l. : s.n., 2006 . – 64 p.
 26. O’Briain, Muireann. Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale : ghid de formare a profesioniștilor / Muireann O’Briain ; trad. Raluca Nicolae . – Chișinău : S.n., 2008 . – 156 p. ISBN : 978-9975-77-072-9.
 27. Drepturile victimei traficului de fiinţe umane : prevederi legale . – Chişinău : s.n., 2007 . – 40 p.
 28. Corj Ion, Mihai. Fapte, nu vorbe! Competență, consecvență și cumsecădenie : Studiu complex privind normativitatea, interpretarea și aplicarea dreptului / Mihai Ion Corj . – Chișinău : S.n., 2018 . – 400 p. ISBN : 978-9975-144-28-5.
 29. Боршевский, А.П. Борьба с торговлей людьми : учебник / Боршевский А.П. . – Comrat : Intstitut demokratii, 2014 . – 128 s. ISBN : 978-9975-4474-2-3.
 30. & servitude : an Exprose of the Traffic in Women fur Prostitution from the Newly Independent States . – Moscow : Global Survival Network, 1997 . – 55 p.

Realizat de Doina Spătaru

Șef-sector