Familia & Biblioteca

Un parteneriat „familie – bibliotecă” este relaţia cea mai profitabilă pentru o educație de calitate.

Cunoscutul sociolog american Robert K. Merton considera că familia este cea mai importantă ,,curea de transmisie a valorilor și normelor culturale din generație în generație’’, iar reputatul cercetător român Constantin Narly susținea că familia a marcat totdeauna, de o manieră esențială complexitatea actului educativ, considerând că anume educației ,, îi datorăm virtuțile neamului … deoarece, în esență, ea este creatorul copilului, în stare, mai bine decât oricine altul, să cunoască și să apere punctul de vedere special al copilului’’.      

        Evident că o familie, cu intenții educative funcționale și eficiente, ar trebui să aibă un anumit nivel de cultură, conținuturi intelectuale adecvate, valori morale, etice și, evident, un potențial  economic suficient pentru o viață decentă.

        Necesitățile educaționale în cadrul familiei și noul demers educațional, lansat de Concepția educației și Legea Învățământului în Republica Moldova, revendică conținuturi de educație cu caracter prospectiv, sistemic, formativ și dinamic, centrat pe valorile general-umane, naționale și internaționale.

Redescoperirea și redefinirea rolului familiei în viața omului, a calității de familist și părinte competent și eficient necesită o abordare complexă și responsabilă, ca fiind o ,,adevărată profesie ce trebuie învățată’’. Aceste calități presupun practic același efort ca și pregătirea de specialitate, perfecționare continuă, deoarece competențele de familist și cele de părinte se formează și se cizelează treptat, ambele bazându-se pe ,,știință și artă, ambele presupunând o anumită vocație’’, o permanentă autoinstruire și autoperfecționare.  Aici, biblioteca vine cu un suport substanțial pentru familie, oferind gratuit servicii, instruiri, traininguri, ateliere de creație etc.

     În viața părinților și a întregii familii, odată cu nașterea copilului, survin schimbări diverse și importante. Evident, acestea marchează elementul de conținut și de personalitate a copiilor și a proceselor de  dezvoltare a lor. Familia este o școală a iubirii, a relațiilor frumoase de prietenie, a valorilor etice și estetice în general.  În cadrul programului de lectură „Chișinăul citește” a fost promovată cartea Ionelei Hadârcă „Uf”.  Un ghid pentru tinerii părinți, pentru bunei și cel mai important pentru copii, care îi ajută să se înțeleagă mai bine între frați și surori, să se bucure împreună de șotiile lor și să se certe argumentat.

         Studiile și cercetările realizate pe acest domeniu susțin că rădăcinile infantilismului adolescentin, manifestat prin lipsă de voință, subapreciere, neîncredere în forțele proprii, timiditate excesivă, sunt prezente la adolescenții educați mai mult de mame. Remarcabilul psiholog și pedagog rus   П. Ф. Каптерев constată în acest sens că: ,,Pentru organizarea corectă a educației în familie la gradul cel mai înalt este important și chiar direct necesar ca tatăl și mama să participe, pe măsura posibilităților, egal în educația copiilor. Tipul bărbătesc și cel feminin se deosebesc prin calitățile lor fizice și spirituale. Participarea ambilor părinți în educație asigură armonizarea influențelor exercitate asupra copilului. ’’ Cluburile de lectură vin ca să îi ajute pe adolescenți să-și înțeleagă mai bine sentimentele, prin prisma eroilor, a scriitorilor de romane cu tentă psihologică, de dezvoltare personală etc.  Un serviciu de bun augur pentru rezolvarea problemelor cotidiene, de aplanare a conflictelor este oferit adolescenților, dar și pentru întreaga familie: „Știința și arta soluționării conflictelor”.

Pentru anul 2022, biblioteca îți propune noi proiecte de colaborare, instruire și recreere împreună cu familia. Scopul activităților vor oferi tuturor de a petrece împreună, timpul liber rezonabil, variat și util. Ele vor contribui la crearea condițiilor pentru dezvoltarea abilităților și manifestarea creativă, de asemenea, la stimularea inițiativelor în organizarea diferitor tipuri de activități pentru creșterea potențialului educațional al familiei, a nivelului de culturiă a părților implicate.

Realizat: Lilia CANȚÎR, șef serviciu; Irina HARAZ, bibliotecar