Arhive

Imaginea bibliotecii prin comunicarea eficientă cu utilizatorii

Biblioteca este instituţia în cadrul căreia procesul de comunicare capătă sensuri multilaterale, iar imaginea pe care o are aceasta depinde în mare măsură de calitatea procesului menţionat şi, respectiv, de gradul de satisfacţie al utilizatorilor de cărţi, reviste, materiale informative etc. Rolul de bază în iniţierea şi menţinerea unei comunicări eficiente revine, desigur, bibliotecarului, care trebuie să aibă un nivel de pregătire corespunzător solicitărilor venite de la cititori, având în vedere diversitatea domeniilor de cercetare, belitristică cât și serviciile prestate de bibliotecă . Bibliotecarul nu este doar cel care mijloceşte conexiunea dintre carte şi cititorul ei, ci este şi cel care organizează facilitarea accesului la materialul potrivit, asigurând exploatarea eficientă a informaţiei de care are nevoie utilizatorul.

Este adevărat faptul că tehnologiile informaţionale au modificat imaginea bibliotecii şi, mai ales, a bibliotecarului în societate, dar această tendinţă nu trebuie să însemne neapărat un lucru negativ. Spiritul inovator trebuie să constituie calitatea de bază a bibliotecarului, care trebuie să utilizeze progresul tehnologic ca pe un avantaj şi o oportunitate de a comunica mai eficient cu utilizatorii bibliotecii şi de a fi cât mai aproape de necesităţile acestora vizavi de explorarea informaţiei în toate domeniile și la toate categoriile de cititori.

Bibliotecarul trebuie să fie bine informat, trebuie să cunoască toate noutăţile ce ţin de domeniul său şi să aibă capacitatea de a le utiliza pentru promovarea unei imagini cât mai bune în timp şi spaţiu.

La mulți ani, dragi bibliotecari!!!

Realizat de L. Canțîr

 

Reclame

Serviciul ”Bunele maniere”

”Vino când ești dorit, ca să fii bine primit. Nu veni nechemat șu du-te numai când ești trimis”, spunea Baltasar Gracian în Oracolul manual și arta înțelepciunii. Ca să poată mai bine comunica unii cu alții, oamenii se adună în grupuri, în colective, stabilesc relații de colaborare și relații de prietenie. Una dintre modalitățile de a întreține, a îmbogăți și a extinde aceste relații sunt întâlnirile și vizitele. De fapt, vizita este o manifestare a politeții și a respectului față de anumiți oameni. În cadrul serviciului ”Bunele maniere”, am discutat despre comportamentul nostru atunci când mergem în vizită și repectiv, câteva sfaturi utile pentru a fi o gazdă: amabilă, atentă, prevenitoare, generoasă, dezinteresată, plină de tact și educată. În final, a fost prezentat filmulețul ”În vizită”, montat în baza nuvelei cu același titlu, de Ion Luca Caragiale.

                                                                                                         de Lilia Beșan

ANUNȚ

 Biblioteca „Ștefan cel Mare” vă invită la Masa rotundă: Basarabia –  trecut, prezent și viitor, organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

La manifestare vor participa: Savin Alexandru – lector universitar; Dolganiuc Valentin – analist politic; Vâlcu Mihai – scriitor; Pelivan Constantin – descendent a lui Ion Pelivan; G. Negru – istoric; Nicolae Roibu – jurnalist; Vlad Pohilă – scriitor, publicist și traducător; Svetlana Bivol – bibliotecar din Rezeni; profesori de istorie – Adrian Cojocaru, Ruslan Sebastian; elevi de la Liceul Teoretic „L.Rebreanu”, Liceul de Arte „Elena Alistar”, Liceul Teoretic „I. Hasdeu”, Școala Grădiniță „Pas cu Pas” nr.152.

Vă așteptăm cu mare drag 28 MARTIE 2018, ora 15:00, la Biblioteca „Ștefan cel Mare”, Chișinău, bd. Decebal, nr.91; tel. 022551483

e-mail: stefanmare.hasdeu@gmail.com

Diversitate culturală

„Limba noastră-i o comoară…

Limba noastră-i numai cântec…

Limba noastră-i graiul pâinii…

Limba noastră-i frunză verde…

Limba noastră-i limbă sfântă…”           A. Mateevici

Ziua Internațională a limbii Materne este o  sărbătoare ținută anual la 21 februarie în întreaga lume cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală.

Limba maternă este foarte importantă în viața noastră, a tuturor, fiind limba în care am rostit primele cuvinte , cu ea am crescut, ne-am dezvoltat, așa că este de datoria noastră să o promovăm și s-o păstrăm ca pe o avere spirituală moștenită din tată în fiu și transmisă ca pe o ștafetă mai departe din generație în generație.

 Așa, dar limba e opera cea mai de seamă a unui popor.  Este  limba și  sufletul unui popor. Un popor fără de limbă este ca o țară fără de popor. A nu-ți iubi limba este identic cu a nu-ți iubi Patria. Limba e cea care ne ține împreună pe noi. Limba face parte din noi înșine, ca și sufletul nostru, ca și creierul nostru, ca și conștiința noastră.

În acest context, la biblioteca „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat un medalion literar-artistic cu genericul diversitate culturală și lingvistică.  Participanții la activitate au fost elevii din Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” și Școala-Grădiniță  nr. 15 „Pas cu Pas”, dar și cititori ai bibliotecii, care au recitat poezii, au cântat și dansat , astfel promovând atât cultura poporului român ,cât și cea a altor popoare.

 

 

Achiziții recente în bibliotecă

Stimați utilizatori, vă propunem spre lectură următoarele cărți de poezie și proză din literatura română basarabeană.

1396-CV1_72Beșleagă, Vladimir. Cumplite vremi : roman în trei cărți / Vladimir Beșleagă. – Chișinău : Ed. Cartier, 2017. – Vol. 1. – 328 p.           

Romanul abordează un subiect de natură istorică, prezentându-se ca o largă frescă social-politică a unor evenimente importante din istoria Moldovei. Chipul eruditului logofăt, Miron Costin, este printre personajele narațiunii – surprins în momentul suprem: față în față cu propria conștiință de om și patriot, cu crudul și implacabilul Destin…

Beșleagă, Vladimir. Cumplite vremi : roman în trei cărți / Vladimir Beșleagă. – Chișinău : Ed. Cartier, 2017. – Vol. 2(1). – 592 p.cumplite 2-1.jpeg-600x600                               

Surprins în ultimul său an de existență, cronicarul moldovean este un personaj melancolic, pătruns de sentimentul deșertăciunii tuturor lucrurilor, care are voluptatea meditațiilor anxioase și a însingurării.

 

cumplite 2-2-600x600

Beșleagă, Vladimir. Cumplite vremi : roman în trei cărți / Vladimir Beșleagă. – Chișinău : Ed. Cartier, 2017. – Vol. 2(2). – 576 p.                                                                               

Cartea urmărește destinele unui număr mare de personaje ce, uneori, se intersectează iar alteori se despart, ele ilustrând în cele din urmă, dintr-o perspectivă în alta, destinul unui personaj colectiv: societatea moldovenească de la sfârșitul sec. al XVII-lea.

Beșleagă, Vladimir. Cumplite vremi : roman în trei cărți / Vladimir Beșleagă. – Chișinău : Ed. Cartier, 2017. – Vol. 3. – 744 p.  cumplite 3-126x188                                             

”Purcedem acum, iubite și credinciosule cititor al nostru, la întocmirea paginilor celor mai grele și mai pline de durere din toată această istorisire”. ”Oh, oh, oh, sărmană țară a Moldovei!”, – căci ne apropiem de acea zi și acel ceas când satârul gâdelui va să se ridice și, repezindu-și tăiosul ascuțiș, va să despartă de trup capul cel mai luminat pe care l-a născut până atuncea frumosul și mult chinuitul pământ al nostru.                                         

                                    Vovc, Vitalie. Alertă oranj sau Pe alocuri, viscole / Vitalie Vovc. – Chișinău : Ed. Prut InterCoperta_ Vovc.epsnational, 2017. – 200 p.                                       

Alertă oranj sau Pe alocuri, viscole – este compus din mai multe eseuri, scrise percutant, despre Moldova tranziției și din perioada sovietică.

 

 

Țurcanu, Lucia. Caligrafii : o antologie a poeziei șaptezeciste din Basarabia / Lucia Țurc1191494anu. – Chișinău : Ed. Cartier, 2017. – 208 p.                                   

Șaptezeciștii sunt (neo)romanticii poeziei din Basarabia. Ei se întorc către lumea interioară a eului, ei își propun să investigheze poetic ascunzișurile sufletului, ca ”replică la elogiul necondiționat al realismului”.

 

Bordeianfile-1516952405-82828u, Leo. Harta : poezie / Leo Bordeianu. – Chișinău : Ed. Prut International, 2017. – 220 p.                                       

  Poezia lui Leo Bordeianu este o sinteză aproape oximoronică între sensibilitate și celebritate, între gingășie și rigoare, între autohtonie și universalitate. Autorul se situează și își situează cititorul în fața marilor întrebări ale eternității, cele cărora el le găsește foarte multe răspunsuri, toate diferite și toate corecte.

 

Cărăuș, Tamara. Limba de hârtie : eseu / Tamara Cărăuș. – Chișinău : Ed. Cartier, 2017. – 196 p.                                                                                                                1191493               

 ”Cum am ajuns victimă și torționar în colivia limbii ? De ce a fost posibilă această vânătoare reciprocă în limba care ar trebui să fie instantaneu și necondiționat prezentă, numită și limba maternă ? Și ce se întâmplă atunci când, de prea multe corectări, de-la-sine-înțelesul acestei limbi este zdruncinat ? Cartea încearcă să răspundă la aceste întrebări povestind istoria unui tragicomic l’amour de la langue.”

ChiperCarte-G-Chiper, Grigore. Opera poetică / Grigore Chiper. – Pitești : Ed. Paralela 45, 2017. – 360 p.                   

 Prezenta ediție, cuprinde șase volume, care atestă că poetul este un spirit lucid, care a dus până la capăt, foarte rapid, experiența poeziei realului, propusă de generația optzeci. Opoziția estetică față de regimul sovietic trebuia să se materializeze într-o literatură care să evidențieze, cu sugacitate și fără cruțare, cenușiul cotidian, alienarea, violența unei societăți impuse și susținute manu militari.

Vasilache, Vasile. Jurnal / Vasile Vasilache. – Chișinău : Ed. Arc, 2017. – 208 p.

V Vasilache Jurnal7-600x600

Această ediție, cuprinde o parte din jurnalele autorului. Acestea conțin însemnări inedite, uneori acide, alteori de o sinceritate dezarmantă; Vasilache-omul, însuflețit de elanuri creatoare sau măcinat de depresii; geografia lecturilor sale; imaginea Chișinăului anilor șaizeci, provincial, aproape patriarhal.

Calamanciuc, Gheorghe. Poeme de citit bătrânețea / Gheorghe Calamaciuc. – Chiși28580180_1766838390032981_1698496693_o.jpgnău : S.n., 2016. – 172 p.                                                                       

Spirit revoltat, aflat în luptă cu agresivitatea realului, poetul beneficiază de o percutantă viziune plastică și un deosebit patos al confesiunii. Menținând poezia în metafizic, autorul face și în cartea de față să coexiste diafanul cu elementul textual violent, întregind astfel un univers liric original și magnetic.

 

28555222_1766841646699322_11272932_oSoroceanu, Nina. Cuvinte înflorite / Nina Soroceanu. – Chișinău : Ed. Labirint, 2016. – 118 p.                                                                             

 Cititorul e invitat să traverseze un fascinant traseu în și prin lumea cuvintelor, unde va descoperi, ghidat de autoare, imagini poetice inedite, metafore proaspete, ziceri aforistice și multă dragoste.

 

 

Mironov, Filip. Cântare din trișcă / Filip Mironov. – Chișinău : S.n., 2017. – 248 p.          28640893_1766841893365964_1917807860_o

Poezia de ultimă oră, profesată de Filip Mironov, e de factură lirico-meditativă, bogată nu doar în metafore și rime originale, neobișnuite, ci și doldora de gânduri frumoase, de patos cetățenesc, de dragoste pentru oameni și locuri dragi sufletului.                   

 

 

 

 Vă așteptăm cu drag la bibliotecă!

                                                                                                                   

Ziua  Mondială a cititului cu voce tare

La 1  februarie, în contextul Zilei  Mondiale a cititului cu voce tare – un eveniment global la care participă milioane de oameni din peste 100 de ţări şi are menirea de a încuraja copiii, tinerii şi adulţii din întreaga lume să celebreze puterea cuvintelor, la bibliotecă a a avut loc o acțiune, consacrată acestei zile.

Bibliotecarii bibliotecii și elevii clasei a IV-a „a”, LT „Elena Alistar”, au organizat un eveniment de citire cu voce tare, prin care au arătat că lectura și cartea sunt elemente esenţiale ale unei persoane și că prin această acțiune au dorit să le transmită tuturor un mesaj pentru  a încuraja lectura.

Ion Druță-omul legendă

Luni, 29 ianuarie în sala de lectură a bibliotecii a avut loc un concurs de erudiție cu genericul „Ion Druță- omul legendă”. Participanții acestui  concurs au fost elevii clasei a III-N,dar și trei elevi din clasa II-M al Școlii – Grădiniță „Pas cu Pas”, care au venit cu un mic recital din creația lui Ion Druță.

Acest concurs a fost dedicat marelui scriitor al neamului, care în acest an este omagiat cu frumoasa vârstă de 90 de ani. Opera lui este cea  care educă generații întregi prin frumoasele valori care sunt învățate în cadrul familiei, părinții reprezentând modele  demne de urmat. Acest mare scriitor al neamului cu o creație de invidiat, ce conturează prima dragoste din școală, din studenție, de valul renașterii, de o lume îmbrăcată în amăgiri, secrete, eroi cu suflete dezgolite capabili să comunice cu lumea la un nivel complex promovând valori ca: familia, munca, dragostea, demnitatea, bunătatea, mila, curajul, credința.

Participanții la concurs au dat dovadă de cunoștințe demne de laudă , cu răspunsuri corecte, concrete și cu multe amănunte. Cele două echipe au primit diplome de participare activă și  pentru cunoștințe ample a biografiei scriitorului și  a operelor sale.