Arhive

Diversitate culturală

La iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), în fiecare an pe data de 21 mai este marcată Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog şi Dezvoltare. În această zi un rol important pe plan mondial îl are promovarea diversităţii culturale.
Când vorbim de respect pentru diversitate ne referim la educarea întregii populații pentru a învăța să aprecieze diversitatea, să își schimbe comportamentul și atitudinea față de diferite grupuri pe care le-ar putea discrimina din cauza stereotipurilor și a prejudecăților.

UNESCO definește cultura ca pe o „serie de caracteristici distincte ale unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. Europa este continentul cu cele mai numeroase culturi și limbi proprii, amestecuri de identități, tradiții, datini și limbi diferite, de aceea când vorbim de diversitatea culturală e vital să avem respect și să apreciem atitudinea  față de diferite grupuri  ce au alte stereotipuri și prejudecăți.

Vă propunem spre lectură și cercetare  pentru creșterea nivelului de conștientizare a importanței  problemelor de diversitate culturală următoarele lucrări:

 1. Valori și tradiții culturale în Moldova: culegere de studii/ red.: Andrei Eșanu. – Chișinău: Știința, 1993. – 232 p.   ISBN 5-376-01705-2

În cartea „Valori și tradiții culturale în Moldova” sunt abordate mai multe aspecte din istoria culturii scrise și a celei populare orale din țară. Subiectele tratate în lucrare sunt cu începere din Evul Mediu și până în zilele noastre. O deosebită atenție se acordă operelor și activităților marilor cărturari și oameni de o cultură vastă, așa ca Grigore Ureche, Petru Movilă, Nicolae Milescu Spătarul, Varlaam, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir s. a. Cei interesați de istoria multiseculară a culturii noastre și în general de acest  subiect, în special studenților, corpului didactic universitar, cercetătorilor științifici – această carte le este destinată.

 1. Edbauer, Matthias. Poarta cunoașterii/ Matthias Edbauer; trad.: Walter Fotescu. – București: Niculescu, 2003. – 448 p.   ISBN 973-568-725-9

 Această lucrare practică de informare aduce date din cele mai importante domenii ale cunoașterii actuale, cu explicații punctuale succinte, dar precise și ușor de înțeles. De la geneza şi începuturile Universului, până la tehnologiile informatice moderne; de la clasificarea regnului animal, până la funcţionarea organismului uman etc. Volumul de față vă va ajuta să vă verificați și lărgiți sfera cunoașterii, în peste 4000 de întrebări, parcurgând moștenirea acumulată în milenii de istorie a civilizației umane, fie că este vorba de cultura Maya sau de alte cunoștințe aparent lipsite de însemnătate.

 1. Eșanu, Andrei. Univers cultural în Moldova = Cultural universe in Moldova (sec. XV-XIX) : studii / Andrei Eșanu ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chișinău : Lexon-Prim, 2013. – 328 p.    ISBN 978-9975-4476-6-9.

Cartea Univers cultural în Moldova este o culegere de studii elaborate de-a lungul anilor fie direct în română și rusă, fie tradusă în limbile engleză și franceză. Într-o anumită măsură aceste articole reflectă interesul manifestat de autor față de anumite probleme de istorie națională predominând cele ce țin de istoria culturii și spiritualității, de reprezentările omului despre univers și natură.

 1. Dergaciov, Valentin. Culturi din epoca bronzului în Moldova/ Vlentin Dergaciov; cop.: Oleg Cojocaru; Acad. de Științe a Moldovei: Inst. De Arhiologie și Ist. Veche. – Chișinău: Știința, 1964. – 74 p.    ISBN 5-376-01637-4

Epoca bronzului reprezintă o perioadă semnificativă în cultura istorică  a civilizației umane din Moldova. Despre caracteristica epocii, dar și detalii despre culturile din această epocă, despre uneltele din bronz tipice acestei perioade care rămân încă, pentru arheologi, deocamdată necunoscute este minuțios descrisă în această carte.  Însă mulțumită lui Valentin Dergaciov, cel care a analizat condițiile înfloririi unor culturi și cauzele dispariției altora,  sunt reflectate în lucrare, prezentându-ne un tablou al culturilor care au dăinuit în epoca bronzului pe teritoriul Moldovei de azi.

 1. Braunstein, Florence. Istoria civilizațiilor / Florence Braunstein; trad.: Margarita Chiva. – București: Lider. – 304 p.  ISBN 973-8117-02-X

Crearea unei culturi trece prin selectarea sau afirmarea valorilor, credințelor, pasiunilor indispensabile punerii în ordine a regulilor, finalităților și normelor.

Epocile și locurile condiționează un ,,aici și acum’’ care le marchează cu un caracter propriu, însă această carte intenționează să scoată în evidență marile linii de convergență între fenomenele politice, istorice, filosofice și religioase. Această carte ne aduce la cunoştinţă cele mai importante evenimente din istoria omeniri şi despre persoanele cele mai importante care au ajutat omenirea să ajungă, până în ziua de astăzi, la un anumit echilibru.

 1. Coman, Mihai. Introducere în antropologia culturală : mitul și ritul/ Mihai – Iași : Polirom, 2008. – 360 p.  ISBN 978-973-46-1061-7

Mitul și ritul  reprezintă o morfologie a fenomenelor ceremoniale și mitologice. Lucrarea dată se dorește a fi un instrument pentru cei care vor să se inițieze în studiul mitului și ritului: înainte de a-și exercita acuitatea critică prin punerea la îndoială a categoriilor antropologice, ei trebuie să știe care sunt aceste categorii și care este semnificația lor.

 1. Diversitate și identitate culturală în Europa/ coord.: Petre Gheorghe Bârlea. – Târgoviște: Bibliotheca, 2004. – 120 p.   ISBN 973-712-026-4

Lucrarea „Diversitatea și identitate culturală în Europa” ne prezintă probleme generale  despre limbile vii care caracterizează comunitățile de vorbitori din Europa, dar și din alte orizonturi.  Sunt abordate și un șir de aspecte ale relațiilor interuniversitare văzute ca un pivot al integrării europene, probleme de mentalitate, cu privire specială la relația individ-societate sau nativ-străin. Din perspectiva socio-culturală, prin prezentarea contribuțiilor unor organisme și instituții publice, private, guvernamentale sau non-guvernamentale sunt analizate  dificultățile procesului tranziției, precum și eforturile de depășire a acestor dificultăți. Acest volum  conține comunicările susținute la Simpozionul „Diversitate și unitate culturală europeană” din 2004 la Târgoviște, România.

 1. Antohi, Sorin. Războaele culturale : idei, intelectuali,  spirit public/ Sorin Antohi. – Iași : Polirom, 2007. – 374 p.   ISBN978-973-46-0896-6

Cartea lui Sorin Antohi „Războaiele culturale” vine cu idei, intelectuali și spirit public. Textele adunate în această carte au fost scrise între anii 2000 și 2006. Pornind de la cărțile și ideile altora, autorul le analizează în detaliu substanța, context de emergență și receptare, oferind cititorului o perspectivă critică proprie asupra unor ,,războaie culturale’’ din România și din lumea de astăzi. Cuprinde şi o gamă largă de evenimente care au avut loc în această periodă, precum şi numeroase personalităţi care au ajutat poporul român să iasă din perioadele dificile.

 1. Zecheru, Vasile. Management în cultură/ Vasile Zecheru. – București: Litera Internațional, 2002. -264 p.   ISBN 973-8358-75-2 

„Management în cultură” este subiectul ce reprezintă un studiu elaborat cu privire la cât de importantă este cultura pentru dezvoltarea noastră ca oameni, ca societate etc. Fără îndoială, cultura a reprezentat și reprezintă unul dintre domeniile în care civilizația umană se manifestă în toată varietatea și complexitatea sa, fiind concomitent o sursă și un rezultat al dezvoltării omenirii. Istoria relevă că, încă de la începuturile sale, ființa umană a avut o permanentă dimensiune culturală, care s-a îmbogățit continuu pe multiple coordonate de evoluție: societală și individuală, locală, regională, unilaterală și multilaterală.

Vă dorim lecturi frumoase și înțelepte.

Realizat: L. Canțîr

Primul muzeu bisericesc din Basarabia

Pentru a recupera trecutul spiritual, în Republica Moldova au început  să-şi manifeste conştiinţa religioasă oamenii în etate.  Bisericile au început să fie redeschise, cele învechite să fie reînoite, iar în localităţile unde nu erau biserici au fost construite lăcaşe noi. Acest proces de reînviere  la credinţa strămoşească  a fost unul firesc.  În istoria muzeografiei din spațiul nostru cultural, o pagină remarcabilă  îi revine Muzeului Bisericesc din Chișinău, creat în cadrul Societății Istorico-Arheologice Bisericești din Basarabia. Fiind al doilea muzeu public din regiune, Muzeul bisericesc se afirmă chiar din primii ani de existență ca un centru important de cercetare și valorificare a patrimoniului istoric și cultural. Muzeul cuprinde o colecţie de obiecte, icoane şi tipărituri ce evocă trecutul biseri­cesc al Moldovei şi al ortodoxiei. Este înfiinţat în 1906 din iniţiativa Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti, inau­gurată la Chişinău în aprilie 1904. Din 1912 este situat în patru camere ale Casei Eparhiale. Funcţionează în baza unui statut aprobat de Sfântul Sinod.
Colecţiile sunt constituite din donaţiile oferite de Casa Arhierească, de bisericile vechi, de mănăstiri, de persoane particulare. În martie 1912 o comisie împuternicită de Se­rafim, episcopul Chişinăului şi Hotinului, expediază tuturor bisericilor o circulară prin care solicită obiecte ce ţin de domeniul arheologiei şi istoriei pentru muzeul nou-fondat.
Academia Română donează colecţia Documente Hurmuzache, printre donatorii particulari numărându-se arhiman­driţii Visarion Puiu şi T. Donos, protoiereii Constantin Popovici, N.Crocos şi Serghie Bejan, părintele Nicodim Petrovici, familiile Suruceanu, Petronici, Curdinovschi, Sofronovici, profesorii Constantin Tomescu, Iosif Parhomovici.
Muzeul întruneşte mai multe secţii şi o bibliotecă. Co­lecţiile sunt constituite din veşminte bisericeşti, icoane, cruci, vase bisericeşti, manuscrise şi documente vechi, tipă­rituri, fotografii, decoraţii, hărţi, monede vechi.
Din veşmintele bisericeşti, deosebit de preţioase sunt odăjdiile folosite de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, donate muzeului de Casa Arhierească, antimisele româneşti, ruseşti şi greceşti, sacoul arhieresc pe care sunt ţesute chi­purile sfinţilor ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.
O mare valoare artistică are epitaful grecesc din sec.XVII lucrat în fir, precum şi epitafele moldoveneşti de la 1792, 1804, 1818.
Sfintele Vase păstrate în muzeu (potire, cutii pentru Sf.Daruri etc.) sunt confecţionate dintre cele mai multe ori din lemn, cositor, fier şi aramă.
Icoanele, peste 50 la număr, sunt româneşti, ruseşti, lipo­veneşti, bulgăreşti, greceşti, lucrate în diferite stiluri. Crucile sunt lucrate în bună parte în lemn, metal sau chi­paros, garnisite cu sidef sau argint, cea mai reprezentativă fiind crucea de chiparos cu cele 12 praznice domneşti care datează din sec. XV.
Bogăţia Muzeului se află în bibliotecăşi  dispune de o colecţie ce numără numeroase manuscrise şi tipărituri româneşti şi slavo­ne, cărţi despre arta şi istoria bisericească, foi volante, mani­feste, ucazuri etc.

Realizat: Diana Cebotărean

Secretele iubirii descrise în cartea „Rebela” de Claudia Partole

    Descoperim pagini rebele, adolescentine în proza cu același nume „Rebela” de Claudia Partole. OMUL care știe să ofere emoții de bucurie și satisfacție sufletească.  La întâlnirile cu cititorii, este mereu cu surprize deosebite și încurajează copiii spre creație. Este ca un univers care își revarsă cuvintele și reflectă culorile care creează armonia. E ca o „vrăjitoare” care,  prin grai, prin semne, prin miracol o descoperi de fiecare dată mai frumos, mai încântător.  Plantează mereu în suflet emoții răscolitoare și amintiri ce nu se șterg din inimi.  Cititorul îi savurează cuvântul ca pe o pastilă a cugetului, spiritului.

  În 2018, la editura Prut a apărut proza „Rebela”, în care este descrisă frumos adolescența de ieri și de azi. Un adevăr împletit cu multe momente artistice, amuzante, înduioșătoare, unice. Un adevăr dureros cu care se confruntă azi Republioca Moldova, cum ar fi emigrarea populației, copii rămași fără părinți, părinți divorțați, certuri familiale. Constatăm importanța părinților și a prietenilor în viața adolescenților, precum și impactul lor major la această etapă a vieții. Sunt bine descrise emoțiile și percepțiile adolescenților de azi. Personajele lucrării au fost selectate cu o finețe aleasă, adolescenți sensibili și inteligenți care își descriu relațiile cu colegii, părinții, vecinii, maturii.

   E o proză utilă pentru elevi, pedagogi şi părinţi, în care vor descoperi o multitudine de materiale didactice, cum ar fi: limbaj rafinat, fragmente unde sunt redate scrisori, aforisme despre viață,  relațiile cu semenii, intriga vieții, întrebări trăsnite, reflecții postate pe pagina de facebook ș.a. În ea regăsești o multitudine de situații pe care le întâlnești în școlile contemporane. Cititorii, cu siguranță, își vor găsi răspunsurile la frământările, întrebările speciale din universul adolescenților de azi.

   Un rol aparte îi revine problemei dragostei, lecturii și muzicii. Autoarea recomandă, prin prisma personajelor, un șir de lucrări literare, muzicale de importanță majoră, cum ar fi: „Allegretto” din Simfonia a șaptea de Beethoven; ,,Caravana animalelor” de Saint-Saens; romanele „Pantofii roz” de Beatrice Marrini; „Inimă de cerneală” de Cornelia Funke; „Minunea” de R.J.Palacio; „Matilda” de Roald Dahl; „Sub aceeași stea” de John Green; „Băiatul în pijamale în dungi” de John Boyne; „7 din 7” de Holly Golaberg Sloan; „Madame Bovary” de Gustave Flaubert; „Băiatul miliardar” de David Walliams; „Emil și detectivii” de Erich Kastner; poezia „Muma lui Ștefan cel Mare” de Dumitru Bolintineanu ș.a.

   În lucrare, arta e reflectată ca ceva mistic, citez: „E ceva miraculos în dans. Dacă te lași în voia muzicii, corpul parcă ar culege sunetele venite de undeva de sus, care te învăluie și pătrund în tine prin toți porii”. Ce poate fi mai frumos decât acest gând exprimat foarte sugestiv!

Emoționant este descris sentimentul dragostei, voi cita câteva gânduri:

 • „… ce e atunci când cineva te zăpăcește? Când totul se umple cu acel cineva. Oriunde te uiți, este el, deși nu e. Toate spațiile dintre gânduri, altădată goale, se umplu cu cineva-ul acela! Simptomele virusului, zis „dragoste”… Mă întreb: Unde trăiesc iubirile cele mai mari, adevărate? În vis? În cărți? În filme? Sau le purtăm în noi, ca pe niște microbi care așteaptă?… Ce așteaptă? /Nu știu…/Pentru că / Nu cred, dar…/ Am impresia…/ Îmi fură gândul cineva!/ Mereu…/ Îl plac oare?/ Știe?/ N-are de unde./ Și foarte bine,/ pentru că…/ Nu-mi place faptul că…/ Îmi place! …”;
 • „… Adevărata iubire este atunci când pui în prim-plan ceea ce-și dorește celălalt. Iubești cu adevărat pe cineva atunci când îi dorești fericirea, chiar dacă nu e alături de tine…”;
 • „… De foarte multe ori, atunci când vrem să ne apropiem unul de altul, de fapt ne înarmăm. Chiar îndrăgostiți fiind, ne înarmăm. Cu îndoieli, suspiciuni, gelozie, neîncredere. Uneori avem în spate, dar mai ales în gând, armate întregi, gata de atac. Armata pe care trebuie să le împăcăm, ori să le supunem, prin confruntrări drastice. Dacă reușim să evitem ofensiva, biruim ambii. Astfel războiul nu va avea sfârșit…”;
 • „… Iubirea are mai multe fețe. Este ceea ce trăiești în sufletul tău când îți place de cineva și vrei mereu să fii ca el. Asta e foarte important, poate cel mai important. Dar nu toți au norocul să găsească persoana potrivită. Uneori o găsesc, apoi o pierd. Deci trebuie să te străduiești să găsești iubirea și în alte lucruri, ca să nu rămâi niciodată fără…”;
 • „… Există o forță extrem de puternică, pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează totul, e în spatele oricărui din Univers și încă nu a fost localizată. Această forță universală este IUBIREA…”;
 • „…Prima dragoste vine ca o primăvară. Nu știi dacă a venit, nu bănuiești cât va dura. Abia după ce-a trecut îți dai seama că-a fost…”;
 • „… ce e iubirea? Ceva care te leagă și totodată îți prinde aripi… Pe când trădarea îți frînge aripile și tare, rupe orice legătură… Ce e viața? Nimic și Totul? Deci nu-mi doresc Totul, nu pot să accept nimicul…” .

   Claudia Partole e scriitoarea care deschide spații lărgite după impulsul imaginației. Prin ea descoperi perspectiva viitorului necunoscut. Reușești să te înalți în zonele perfectului și te transfigurează prin harul său al inspirației, lipsind din subconștientul fanteziei personale.Te descoperi cu un alt eu.  Astfel, devii mai fericit prin faptul că ai cunoscut avalanșa celestă a frumosului din inima scriitoarei.

  Descoperă, CITITORULE, tainele cuvântului, ale culorilor refletate prin universul scrisului și, astfel, vei putea crea armonia între suflet și inima ta.

Realizat: Gamarța L.

Design fără titlu

Secretul unei familii fericite

Familia este importantă pentru fiecare, indiferent de e ființă umană sau necuvântătoare. Secretul unei familii fericite este mai întâi de a o avea. Astăzi, de ziua Internațională  Familiei vom da un exemplu minunat prin intermediul acestor două lumi care conviețuiesc pe Pământ. O să vă spun o poveste impresionantă de Pilip Ștefan  Zamfirescu „Buburuza cu elice„ și drăguța fetiță, Alexandrina Crivoi  ne va recita o poezie scrisă de Valentina Moșneaga-Mitrofan „Buburuza”.

Într-o si senină de vară în Poiana Unde Totul Este Posibil, o buburuză cu elice a aterizat pe o floare. Pe floarea aceea era o pânză mare și deasă, buburuza s-a prins în plasă și a văzut un păianjen care se îndrepta spre ea. Buburuza a zis :

–          Te rog domnule păianjen, nu îmi face rău !

–          Bine, nu îți voi face rău. Dar unde vrei să te duci ?

–          Eu am vrut să mă odihnesc pe o floare iar dacă îmi dai drumul voi continua zborul către familia mea, care mă așteaptă cu hrană.

–          Dar și eu trebuie să duc ceva de mâncare la familia mea, spuse păianjenul

–          Îți voi da eu ceva de mâncare, se auzi glasul unui băiat care întâmplător trecea prin Poiană.

–          Mulțumesc băiete ! a zis păianjenul fericit.

 Buburuza cu elice auzind propunerea băiatului, i-a spus păianjenului:

–          Pentru că nu ai vrut să-mi faci rău, mă ofer să tea ajut să duci proviziile Familiei tale.

–          Mulțumesc, zise păianjenul.

 Buburuza cu elice și-a luat zborul, în spatele ei păianjenul cu proviziile iar drumul era lung au tot povestit despre întâmplările fiecăruia.  Buburuza cu elice și-a continuat fericită drumul către Familia ei, mândră de prietenia pe care o legase cu păianjenul și gândindu-se la faptul că în viață dacă faci bine, bine găsești…

La mulți ani tuturor de ziua FAMILIEI”

Realizat: Lilia Canțîr

Sănătatea și starea de bine

   Singurul lucru care nu poate fi cumpărat cu toți banii din lume este Viața. Prin urmare, tot ce ajută la menținerea, prelungirea și fortificarea ei reprezintă o investiție înțeleaptă. Iar lucrul în care merită să investim cel mai mult este menținerea sănătății, deoarece sănătatea este bunul cel mai de preț pe care ni l-a dat Dumnezeu fără să ne ceară  nimic în schimb, și atunci este de datoria fiecăruia dintre noi să o îngrijim.

   Sănătatea se definește ca starea unui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în mod normal și regulat. Modul sănătos de viață reprezintă un comportament care constă în păstrarea sănătății fizice, mintale și sociale de-a lungul vieții. Este bine să acordați atenție micilor obiceiuri cotidiene ce se reflectă în starea generală a organismului și să urmăriți care din ele vă fac bine și care au o influență negativă asupra sănătății.

   Sănătatea este bine să o păstrezi atunci cînd o ai, pentru că odată pierdută, uneori este foarte greu să o recuperezi. Factorii care pot conduce la fortificarea ei sunt: alimentația echilibrată, o activitate fizică moderată, respectarea regulilor de igienă, exprimarea adecvată a emoțiilor.

   Rația alimentară zilnică cea mai potrivită se bazează pe fructe, legume, cereale și nuci. Aceste alimente conțin toate elementele hrănitoare de care ai nevoie. Ele îți dau tărie, putere de rezistență, vigoare fizică și intelectuală. Este important ca alimentele să fie proaspete. Contează în mare măsură însă nu numai ce mîncăm, ci și cum. Printre obiceiurile alimentare nesănătoase se numără: mesele neregulate, vorbitul în timpul mesei, consumul de băuturi (apă, sucuri etc.) odată cu mîncarea.

   Într-un studiu realizat în Marea Britanie, participanții au fost rugați să renunțe la alimentele ,,stresante’’ pe care le consumă și să mărească numărul de alimente care le ,,întrețin’’ starea de bine. Alimentele ,,stresante’’ includeau zahărul, cofeina, alcoolul și ciocolata. Alimentele de ,,întreținere’’ erau apa, legumele și fructele proaspete și peștele. Majoritatea participanților și-au îmbunătățit starea sănătății mintale.Ei au declarat că nu au mai avut stări de depresie și anxietate.

   Viața din zilele noastre este plină de probleme, conflicte și agitație…Toate se concretizează în cea mai comună și mai răspîndită problemă de pe planetă: stresul. Aproape oricine a suferit, mai mult sau mai puțin, de efectele sale: durere de cap, nervozitate, neliniște. Dacă stresul vă dă dureri de cap, puteți opta pentru unul din următoarele tratamente naturale de combatere:

 Mușețelul – efectul său sedativ și calmant ajută la controlarea nervilor.

 Utilizare: trei infuzii de mușețel pe zi.

 Menta – este o plantă tonifiantă și foarte utilă pentru recuperarea energiei.

 Utilizare: se pot folosi două metode :

 Infuzie dintr-o jumătate de lingură de mentă la cană.Beți o cană după fiecare masă.

 Puteți presăra în coșulețe ornamentale frunze de mentă pentru a înviora aerul în permanență.

 Ceaiul de tei – este relaxant și tranchilizant, ideal pentru calmarea tensiunii nervoase.

 Uilizare: infuzie din două linguri de flori de tei la o cană. Consumați două infuzii pe zi.

   Acolo unde este viață, este numaidecît și mișcare. Organismul tău are nevoie de mișcare pentru a intensifica și fortifica activitatea organelor. Practică un sport, mergi în parc sau în pădure pentru a face exerciții fizice, practică regulat gimnastica. Chiar și zece minute de exerciții îți vor face bine.

   Exercițiile pe care le faci trebuie să-ți producă plăcere. Numai astfel ele vor avea un efect benefic asupra sănătății tale.

   Un lucru deloc de neglijat este curățenia. Spălatul pe mâini este deosebit de important în evitarea bolilor.

   Sănătatea nu presupune doar grija față de corp, întrucît emoțiile și sentimentele contribuie în egală măsură la starea sănătății noastre. S-a observant că persoanele care își exprimă adecvat emoțiile se descurcă mai bine cu stările sufletești negative, sunt mai puțin vulnerabili față de diferite boli și infecții, rezolvă mai eficient conflictele.

           Viața în zilele noastre este cu totul alta decît acum 15-20 de ani. Condițiile de viață se schimbă mereu și foarte rapid. Mijloacele de transport performante, diverse utilaje, dispozitive și aparate diminuează efortul fizic economisind timpul. Curg încontinuu informațiile prin radio, televiziune, Internet, telefonie mobilă.

   Fără îndoială, progresul civilizației, pătrunderea tot mai accentuată a comfortului la locul de trai și de muncă, dezvoltarea tehnologiilor moderne, inclusiv a celor de diagnosticare și tratament reprezintă condiții cu efecte  positive  asupra sănătății.

   Există însă și factori negativi provocați de schimbările vieții moderne, precum poluarea, accidentele de circulație. consumul abuziv de mass-media, zgomotul citadin, contaminarea psihică prin difuzarea în exces a știrilor senzaționale, a scenelor de violență care aduc prejudicii atît sănătății noastre fizice, mintale, cît și spirituale.

   În aceste condiții, este necesar să ne cultivăm deprinderi de organizare rațională a timpului rezervat activității de bază, Internetului, emisiunilor TV. E nevoie să evităm excesele de viteză, de utilizare a computerelor , a telefoanelor mobile.

   Cei care respectă un regim echilibrat de viață vor fi fără îndoială mult mai rezistenți pentru a face față condițiilor de viață.

   Consecințele nefavorabile ale ritmurilor vieții contemporane asupra sănătății pot fi preîntîmpinate nu prin medicamente, ci prin stimularea capacității de acomodare, prin călirea organismului.

Realizat: Irina Haraz, bibliotecar

 Delfinul  – un mamifer inteligent terestru

    Oricine i-a văzut a fost încântat de formidabila lor energie şi de inteligenţa lor remarcabilă. Drăgălăşenia şi atitudinea lor plină de umor îi face pe copii foarte bucuroşi, iar pe adulţi – să redevină copii. Se pare că graţia acestor animale ne ating undeva în profunzimea sufletului. Întâlnirea cu delfinii declanşează o gamă largă de transformări, de la sentimente euforice până la uluitoare vindecări, atât fizice cât psihice.

    Din timpurile de demult circulă numeroase istorii despre delfini. Unele par de-a dreptul fantastice. Astfel, o legendă din Grecia antică vorbește despre un delfin, care în fiecare zi îl lua în spinare pe un băiețel, pentru a trece cu el golful pînă la școală și înapoi. S-a întâmplat, însă, că băiatul s-a îmbolnăvit și a murit. Delfinul l-a tot așteptat zile întregi la locul știut, pînă când a murit de dorul micului său prieten. Unul dintre vechii istorici greci povestește că delfinii ajutau pescarii, mânându-le peștii în plase și primind ca recompensă pentru această muncă bucăți de pâine muiată în vin.

   Un delfin, pe care oamenii îl botezaseră Pelorus Jack, călăuzise în decurs de treizeci de ani navele marine prin golful Amiralității spre Noua Zeelandă. Pentru protecția lui fusese decretată o lege specială.

   Delfinii sunt mamifere ce trăiesc în grupuri a câte 15-40 indivizi și sunt întâlniți în toate oceanele lumii, însă îndeosebi în Oceanul Atlantic și Pacific. Cu toate că pot sta o perioadă de timp sub apă, ei trebuie să iasă și la suprafață pentru a-și acumula oxigenul necesar. Dacă vre-unul dintre ei cere ajutor , ceilalți aleargă de zor, îl ridică din ambele părți în sus, ca el să poată respira. Aceste mamifere sunt cunoscute pentru conexiunea pe care o stabilesc cu oamenii, dar și pentru că sunt cele mai prietenoase animale marine.

    Adesea în corpurile delfinilor , în urma disecțiilor, se găsesc rămășițe ale membrelor inferioare care dovedesc faptul că ei au fost cîndva mamifere terestre.

   În timp ce doarme, delfinul își oprește doar jumătate din creier împreună cu ochiul aflat pe partea opusă. Cealaltă jumătate a creierului rămâne trează dar la un nivel scăzut de vigilență. Această parte este folosită pentru a se păzi de prădători, obstacole și alte animale din jur. De asemenea, semnalează momentul în care trebuie să se ridice la suprafață pentru a respira. După aproximativ două ore, animalul va inversa acest proces, odihnindu-se pe partea activă a creierului și trezind acea parte care doarme.

   În general, delfinii sunt activi noaptea târziu, profitând de acest moment pentru a se hrăni cu peștii care atunci ies din adâncuri. Ei nu pot mesteca. Dacă ai văzut vreodată un delfin mâncând, poate că ai observat că înghite hrana întreagă. În schimb, își folosește dinții pentru a prinde prada. Uneori, o scutură sau o freacă de fundul oceanului ca s-o rupă în bucăți mai mici. O teorie explică faptul că delfinii au renunțat la mestecat deoarece erau nevoiți să consume repede peștii, înainte ca aceștia să se poată îndepărta. Faptul că nu își mestecă prada le permite să se asigure că aceasta nu scapă. Gura delfinului are între 12 şi 200 de colţi şi nu îşi pierde nici unul pe întreaga durata a vieţii.

   Delfinii respiră prin plămâni și nu prin branhii. Ei nu depun icre, ci nasc pui vii, care sunt alăptați ca în cazul oricărui mamifer. Laptele acestor cetacee este unul dintre cele mai bogate cunoscute științei, conținând 40% de grăsimi și 10-14% de proteine. Femelele ,,fluieră’’ zile întregi după ce dau naștere puiului, astfel încât acesta să-și poată recunoaște mama. Delfinul este unicul mamifer care se naște ieșind cu coada și nu cu capul. După naștere, pentru o perioadă de până la o lună, puii nu dorm absolut deloc. Cercetătorii cred că acesta este un avantaj, puii reușind astfel să fugă de prădători, să păstreze o temperatură crescută a corpului până când acumulează grăsime și chiar și să încurajeze creșterea creierului.

   Delfinii sunt considerați a fi cele mai inteligente mamifere marine. Diferitele studii făcute pe creierul delfinilor au dus la concluzia că, sub raportul cerebralizării, ei se situează pe primul loc după om.

   Le place muzica, dovada că ei se pot dresa cu uşurinţă în delfinării şi folosiţi la circuri. Adesea, aceste animale inteligente reuşesc să reproducă bine vocea şi chiar cuvintele dresorului.

   Delfinii, în mod obișnuit, sunt foarte comunicativi, dar în captivitate încep să surzească și greutatea cerebrală scade cu până la 30 %.Ei devin agresivi în momentul în care oamenii încearcă să-i mângâie excesiv.

   India, Costa Rica, Ungaria și Chile sunt țările în care a fost interzisă ținerea delfinilor în captivitate. Indienii consideră delfinii ,,o personalitate sau un om de o altă origine decât homo sapiens’’. Respectiv, orice ,,personalitate’’ trebuie să aibă drepturi și nu poate fi exploatată în scopuri comerciale. Oamenii de știință care au analizat comportamentul acestor animale spun că e foarte greu să delimitezi intelectul uman și emoțiile de natura delfinilor.

   Tursiops truncatus este cel mai inteligent dintre speciile de delfini și cel mai adecvat pentru procesele de instruire. El constituie un subiect excelent de cercetare. Se adaptează foarte bine în captivitate și chiar se reproduce în aceste condiții.

   Limbajul corpului la delfini corespunde în multe privințe cu comunicarea verbală la om. Interacțiunea dintre delfini și oameni îi influențează pozitiv pe cei din urmă, în deosebi psihicul copiilor. La această concluzie au ajuns specialiștii britanici încă în 1978.  De atunci a început să se dezvolte ,,delfinoterapia’’. Înotul supravegheat alături de delfini este folosit tot mai des ca metodă curativă. Acum aceasta este aplicată în cazul diferitor boli fizice și psihice, inclusiv în cazul autismului.Înotul cu delfinii elimină durerile cronice, ridică imunitatea și le dezvoltă copiilor vorbirea.

   Delfinii au reprezentat întotdeauna o sumă de calităţi pozitive: inteligenţă, frumuseţe, bucurie de a trăi, armonie, forţă, libertate, dragoste pentru muzică, fidelitate şi loialitate.

   Delfinii sunt considerați simbol al norocului. In simbolismul creştin delfinul înseamnă mîntuire şi reînviere.

   Dacă doriți să aflați mai multe informații despre acest mamifer drăgălaș lecturați cărțile ,,Insula delfinilor albaștri’’ de Scott O’dell, ,,Delfinul’’ de George Meniuc, enciclopedia ,,Balene și Delfini’’.

Realizat: Irina Haraz, bibliotecar

Citește o carte

Cartea „Cu gândul la tine” scrisă de Aurelian Slvestru  te ajută să urci pe scara înțelepciunii. Autorul este arhitectorul sufletelor omenești care ne însuflețește, binecuvântează prin cuvântul sfânt. Volumele scrise de Aurelian Silvestru merită citite cu pixul în mână. Deoarece îți dorești să notezi fiecare frază, gând care sunt pline de cumpătare și har.

Aurelian Silvestru se adresează publicului larg și îi îndeamnă să prețuiască tot ce e frumos, să conștientizeze faptul că omul este definit prin înălțare și coborâre și de fiecare depinde pe ce cale va merge.

Proza conține comparații, figuri de stil, parabole, biografii și zeci de nume istorice etc. Vă voi provoca cu câteva gânduri din cartea „Cu gândul la tine”.

***

După cum se știe, viața însăși e alcătuită din detalii. Suntem făcuți din amănunte. Nu vrem să recunoaștem, dar tocmai ele, micile detalii, ne defines ca personalități. Fiecare din noi e o sculptură nedesăvârșită. Am putea realiza de mii de ori mai mult, dacă am avea mai multă încredere în noi înșine și n-am omite amănuntele. Neglijate, ele se transformă uneori în buturugă mica ce răstoarnă carul mare.

***

Iubirea nu poate avea decât un singur scop: acela de a-l face fericit pe omul drag.

***

Dacă le câștigi încrederea, oamenilor pot fi conduși spre cele mai neverosimile victorii. Dar, dacă se întâmplă să-I dezamăgești, îți întorc spatele și nu mai vor să te urmeze.

Ca să te bucuri de devotamentul cetățenilor, trebuie să le fii tu însuți foarte devotat! Ei vor să vadă în tine nu un stăpân, ci un părinte. Iar părinții, de regulă, nu-ți mint copiii, nu-I fură și nu-I tratează ca pe nișteb robi…

***

E mare cu adevărat artistul care face lucruri inedite, dar și mai mare este maestrul care știe să îmbrace în miracol rezultatul muncii sale. Geniul însuși trebuie să rămână uimit, descoperindu-l. Altminteri, opera lui va mirosi a transpirație și nu va da impresia că e produsul unei munci înaripate.

Ești creativ doar dacă ești în stare să înveți. Poate de asta se și spune că marii artiști, în sufletul lor, rămân niște copii chiar și la bătrânețe.

***

Te poți considera cu adevărat împlinit abia atunci, când trăiești în armonie cu tine însușți, când nu cerșești nimic de la viață, când tot ce faci se sprijină pe demnitate și pe omenie. Iată de ce, dintre toate talentele cu care suntem înzestrați, cel mai de preț mi se pare talentul de a fi OM în toate.

***

Omul de nimic nu are demnitate, patrie sau mamă. El nu știe cine sunt străbunii lui. Nu-l interesează nici ziua de ieri, nici cea de mâine. Trăiește cu prezentul, cu ambiția de moment și caută să obțină maximum de profit prin minimum de efort. El nu vede durerea celorlalți, pentru că nu-I pasă decât de sine, de interesul personal.

„Dacă ești cu adevărat intelligent, spunea Benjamin Franklin, atunci când te uiți la alții, le vezi mai întâi calitățile, iar când te uiți la tine, îți vezi mai întâi neajunsurile”.

***

Diferența dintre mediocritate și talent constă în faptul că mediocritatea visează, dar nu face nimic ca să-și transforme visul în realitate, iar talentul uită de sine, de plăceri, de sănătate, dar nu și de scopul care îl cheamă către ceva înălțător.

***

Opriți-vă din când în când din goana vieții și meditații asupra veșniciei. Nu vă grăbiți să neglijați prezența nemuririi. Fiți cât mai des cu cei apropiați, iubiți-i, ajutați-i, spuneți-le cuvinte de încurajare, dar  nu uitați că viața și reversal ei se află deopotrivă în interesul nostru și nimeni nu poate ști ce stare va prevala în clipa următoare.  

***

Istoria, ca și cultura, se face prin iubire. Dar ea înalță omul peste neputință, spre virtute, obligându-l să lupte, să învingă, uneori să moară, dar totdeauna să se devoteze!

Cu siguranță, multe din aceste ideei te regăsești deci te invit cititorule  să o citești și să culegi cu atenție gândurile bune pentru sufletul tău.

Îi MULȚUMIM marelui pedagog, psiholog, cercetător și creator Aurelian Silvestru pentru creația oferită omenirii. Vă dorim multă sănătate şi realizări frumoase.

Realizat: L. Gamarța