Arhive

Revistă bibliografică : Drepturile copiilor

„Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile.” 
(Henry Ward Beecher)

222e0511239b9e87b0ef85119617fd2b

Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau naţionalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieţi. Copiii trebuie să fie protejaţi împotriva oricărei forme de discriminare. Orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare. Orice copil are dreptul la un nume, la o naţionalitate, are dreptul, în măsura posibilului, să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de aceştia. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. Copiii au dreptul de a se informa, de a fi ascultaţi.  Orice copil are dreptul la libertatea de a gândi, de a avea o religie, de a participa la întruniri paşnice care nu încalcă drepturile celorlalţi. Copiilor trebuie să li se asigure condiţii pentru a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare. Părinţii lor vor fi informaţi despre avantajele alăptării, ale igienei şi curăţeniei mediului înconjurător, despre modalităţile de prevenire a accidentelor şi a practicilor dăunătoare sănătăţii copiilor. Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi dezvoltarea personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la asigurarea accesului la liceu şi facultate, la servicii de informare şi orientare şcolară şi profesională. Copilul care are altă etnie, religie, vorbeşte altă limbă decât majoritatea are dreptul la viaţă culturală proprie, are dreptul să îşi declare apartenenţa religioasă şi să practice propria religie. Are, de asemenea, dreptul de a folosi limba proprie. Copiii trebuie protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenţei, abuzului, abandonului şi a altor tratamente dăunătoare.

 

Cu prilejul Zilei Internaționale cu privire la Drepturile Copiilor vă propunem următoarele titlturi:

descărcare

Yade, Rama. Drepturile omului pe înțelesul copiilor de la 7 la 77 de ani / Rama Yade. – Chișinău : Cartier, 2009. – 128 p.

Broşura este divizată în patru şi defineşte pedepsele corporale, prezintă argumente bazate pe dreptul internaţional în favoarea abolirii ei, analizează ce s-ar putea face pentru a aboli şi a dezminţi mitul şi frica care însoţesc această problemă. Când un copil este pedepsit fizic, se comite o un act de violenţă şi o încălcare a drepturilor sale fundamentale. Toate ţările din Europa au obligaţia legală de a se alătura celor 17 naţiuni europene care au realizat interzicerea totală a pedepselor corporale împotriva copiilor. De ce trebuie interzisă în mod legal lovirea unui copil pentru a-l disciplina? Ce drepturi are statul să intervină în educaţia copiilor ? Ce s-ar putea face ca populaţia să adopte o atitudine parentală pozitivă şi nu violentă ? Aceste întrebări şi încă multe altele sunt abordate în această broşură, destinată părinţilor, responsabililor politici, juriştilor, apărătorilor drepturilor şi profesioniştilor care lucrează cu copiii, într-un cuvânt tuturor celor care se interesează de bunăstarea copiilor.

Picture 009

Crain, William. Dreptul la copilărie / William Crain.- București : Editura Lucman, 2003. – 272 p.

Copilul: acel pui de om fragil, vulnerabil, neștiutor, inocent, în același timp plin de viață și de promisiuni. Să fie, oare, portretul complet ?Cele mai recente cercetări în psihologia dezvoltării, dovedesc faptul că perioada copilăriei are o serie de însușiri care o transformă într-un dar de mare preț. Copilul este deopotrivă explorator, scenarist, artist plastic, poet. Chiar dacă n-a învațat încă să rezolve ecuații și să compună eseuri, el are o serie de abilități valoroase, specifice vârstei, de a căror dezvoltare poate depinde bogăția personalității sale adulte, încrederea în sine, dragostea de învățătură pe toată durata vieții, flexibilitatea, echilibrul lăuntric.

În cartea : Dreptul la copilărie Dr.William Crain pledează pentru dezvoltarea firească a însușirilor specifice primilor ani de viață, demonstrând că au o valoare perenă. Cartea este un îndrumar de preț pentru părinții care doresc să-i ofere copilului lor sanșa de a se dezvolta armonios, complex, de a crește și de a se maturiza cu bucurie.

copiii-invata-ceea-ce-traiesc

Holte, Dorothy Law. Copiii învață ce trăiesc : educația care insuflă valori / Dorothy Law Nolte, Rachel Harris; cuvânt înainte : Jack Canfield; trad. : Luana Stoica. – Ed. a 5-a. – București : Humanitas, 2012. – 175 p.

Cartea aceasta preia titlul unui vechi şi bine-cunoscut poem pedagogic al lui Dorothy Law Nolte. Preceptele lui au devenit un adevărat cod de comportament în viaţa de familie pentru generaţii întregi de părinţi americani. Iată unul dintre precepte: Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. Sau: Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească. Adevăruri simple, de bun-simţ. Autoarele le-au dezvoltat în acest manual de „educaţie care insuflă valori” adresat părinților, bogat în istorioare ilustrative.

Volumul explică în amănunt fiecare dintre cele 19 afirmații incluse în poem, certificând faptul că acestea nu sunt doar simple înşiruiri de cuvinte cu caracter memorabil, ci adevărate modele ce pot fi puse în practică de toţi părinţii, pentru ca fiii sau fiicele lor să ajungă să fie nişte oameni în adevăratul sens al cuvântului. Totodată, cartea conţine din belşug exemple concrete care ne ajută să înţelegem şi ceea ce ar putea simţi copiii în anumite situaţii de impact pentru ei, dar şi ce ar trebui să facă părinţii când sunt puşi în faţa unor momente de cumpănă personală şi familială.

Picture

Droit, Roger-Pol. Religiile pe înţelesul fiicei mele / Roger-Pol Droit ; trad. din lb.fr : Adrian Ciubotaru. – Ch. : Cartier SRL, 2008. – 80 p. – (Colecţia „Verde”).

Religiile sunt un element esenţial al experienţei umane. Trebuie să le vorbi, copiilor despre aceste comori ale umanităţii. În acest volum autorul vorbeşte cu fiica într-un mod simplu, despre ceea ce cred sute de milioane de fiinţe umane, despre speranţele, sentimentele care trăiesc în sufletele lor. Aici veţi găsi răspuns la mai multe întrebări despre unitatea şi diversitatea religiilor, semnificaţia sacrului, despre asemănările şi diferenţele cele mai fundamentale dintre evrei, creştini şi musulmani.

Picture 005

Bacharan, Nicole. Dragostea pe înţelesul copiilor noştri / Nicole Bacharan, Dominique Simonnet ; trad. din lb. fr. : Georgeta Barbu-Anghel. – Ch. : Cartier SRL, 2008. – 96 p. – (Colecţia „Verde”).

De-a lungul unor conversaţii animate, autorii cărţii  se expun şirului de întrebări provocatoare ale unor adolescenţi. Cum să te „regăseşti” în iubire, la vârsta la care începe totul? Cum ştii dacă iubeşti ori dacă eşti iubit? Putem face distincţia între dorinţă, prietenie, afecţiune, pasiune? Să credem în marea dragoste? Să facem dragoste fără să iubim? Să iubim fără a simţi dorinţă? Fără ocolişuri, fără disimulări, Nicole Bacharan şi Dominique Simonnet îi îndrumă pe adolescenţi pe calea acestei adevărate comori: libertatea de a iubi. Nu este uşor ca părinţii să le vorbească copiilor despre acest subiect, dar totuşi autorii au dorit să transmită adolescenţilor lucruri pentru a-i ajuta să nu facă greşeli esenţiale şi foarte grave pe drumul  întortocheat ce li se deschide.  Pentru a afla dacă autorii au reuşit  să explice cu adevărat, ce este „dragostea” citind aceste dialoguri între adolescenţi şi părinţi.

Publicat de : Doina Spătaru

Șef – Oficiu

Anunțuri

Revistă bibliografică : scriitorul şi prozatorul Dumitru Crudu – „50 ani de la naştere”

Imagini pentru dumitru crudu strigăte de sub apă

 

Dumitru Crudu s-a născut  în anul  1967, satul Flutura, județul Ungheni.  Este un poet, publicist, prozator și dramaturg  român. A fost student în Chișinău, Tbilisi, Brașov și masterand la Sibiu. A fost membru ULCT (1982-1991). Câștigător al Concursului de dramaturgie Cea mai bună piesă românească a anului, organizat de Uniunea Teatrală din România (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a României, edБез названияiția 2003. A debutat cu volumul de poezie Falsul Dimitrie. A continuat să publice poezie, cele mai recente apariții fiind La revedere, tată (2015) și Strigătele de sub apă (2015). Printre cărțile sale se enumeră romanele Măcel în Georgia (2008), Oameni din Chișinău (2011),  Un american la Chișinău (2013). Romanul Un american la Chișinău a cîștigat Premiul de Proză al Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România pE 2013.

Este membru al Uniunii  Scriitorilor și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova, al ASPRO și redactor al revistei web „Tiuk! (k-avem kef)”.

Dumitru Crudu a publicat 6 cărţi de poezie şi 3 romane. Cărţile lui au fost traduse în peste 8 limbi. A scris 20 de piese de teatru, după care s-au facut în jur de 30 de spectacole şi filme în ţară şi în străinătate : Italia, Germania, Haiti, Camerun, Suedia, Franța, Bulgaria. Multe dintre poeziile, piesele de teatru și povestirile sale au fost traduse în cehă, germană, rusă, italiană, franceză, engleză, catalană, suedeză, olandeză și au apărut în antologii și în reviste.  Dumitru Crudu îşi merită titlul de omul anului.

Dumitru Crudu a fost director al „Filialei Ștefan cel Mare și Sfânt” între anii 2012 – 2016. Actualmente este bibliotecar la Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu unde duce un atelier de poezie și proză !”Vlad Ioviță”.

Bibliografie:

Poezie
Falsul Dimitrie, Editura Arhipelag, Târgu-Mureş, 1994.
E închis vă rugăm nu deranjaţi, Editura Pontica, Constanţa, 1994.
Şase cânturi pentru cei care vor să închirieze apartamente, Editura Paralela 45, Piteşti, 1996.
Poooooooooate, Editura Vinea, Bucureşti, 2004.
Falsul Dimitrie. Antologie de versuri, Editura Cartier, Chişinău, 2014.
La revedere tată, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015.

Teatru
Crima sângeroasă din staţiunea violetelor, Editura ARC, Chişinău, 2001.
Salvaţi Bostonul, Editura Cartier, Chişinău, 2001.
Alegerea lui Alexandru Suţţo, Editura Unitext, Bucureşti, 2004.
Duelul şi alte texte, Editura Eikon, Cluj, 2004.
Un concert la violă pentru câini, Editura Xerox, Chişinău, 2004.
Steaua fără… Mihail Sebastian, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2006.
Oameni ai nimănui, Editura Cartier, Chişinău, 2007.

Proză
Măcel in Georgia, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Oameni din Chişinău, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2011.
Un american la Chişinău, Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2013.
Salutări lui Troţki, Editura Univers, Bucureşti, 2016.

 

Vă recomandăm spre lectură următoarele titluri ale autorului :

672480

Crudu, Dumitru. Eşarfe în cer / Dumitru Crudu. – Chişinău : Cartier, 2012. – 40 p.

Genul acesta de poezie expiatoare practicat de Crudu în Eşarfe în cer este la fel de intens şi de riscat ca bocetul – răvăşeşte cu totul pe cel care participă sufleteşte la hapax-ul în cauză, însă poate lăsa rece cititorul mai puţin dispus la eforturi empatice. Ba chiar celui infirm de organul empatiei îi poate provoca accese sarcastice – îmi aduc dureros de bine aminte de remarca lui Eugen Barbu din O istorie polemică şi antologică a literaturii române de la origini până în prezent după care în Sora mea de dincolo, extraordinarul ei kaddish pentru sora dispărută, Ileana Mălăncioiu ar fi speculat un mormânt pentru a face carieră literară. 

Без названия (1)

Crudu, Dumitru. Vrabia din geantă / Dumitru Crudu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2016. – 20 p.

Cartea Vrabia din geantă este o carte dedicată copiilor. Cartea conform tradiţie a fost aleasă fiind   „Cartea Anului” la ediţia anterioară a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Dumitru Crudu pentru  povestirea „Vrabia din geantă„, a luat premiul în anul 2015.

images

Crudu, Dumitru. O bătrânică de unsprezece ani / Dumitru Crudu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2015. – 24 p.

Este Cartea Anului 2015, titlu acordat de juriul de specialitate în cadrul ediției a XIX-a a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Este o piesă de teatru pentru copii, o poveste captivantă în versuri. Piesa „O bătrână de 11 ani” a fost montată, în anul 2014, la Radio Moldova, de regizoarea Nelly Cozaru, iar spectacolul a câștigat Premiul Senatului Uniunii Teatrale la ultima ediție a Galei UNITEM.

Без названия (2)

Crudu, Dumitru. Oameni ai nimănui / Dumitru Crudu. – Chişinău : Cartier, 2007. – 80 p.

Piesa de teatru „Oameni ai nimănui” de Dumitru Crudu a trezit discuții aprinse în sală: unii nu erau de acord cu imaginea migrantului redată cu mult talent de către actorii Gheorghe Petraru, Lucia Pogor, Victor Nofit ș. a., alții au afirmat că piesa reprezintă realitatea anilor 2000, când majoritatea migranților au trecut prin încercări grele și au avut de suferit de pe urma migrației ilegale. Cineva a plâns, unii s-au emoționat sau supărat, dar cert este că nimeni nu a rămas indiferent după vizionarea spectacolului.

3dd_SALUTARI-LUI-TROTSKI_BT

Crudu, Dumitru. Salutări lui Troţki / Dumitru Crudu. – Chişinău : Univers, 2006. – 159 p.

Salutări lui Troţki este carte despre greva foamei, trotuare ocupate de protestatari, primării luate cu asalt. Dar și un student care o seduce pe amanta profesorului. Pumni ridicați, manifeste radicale, acuzații scandate contra guvernului. Dar și o bătrână furișându-se spre întâlnirea cu iubitul ei. Nunta unor mafioți, un ucigaș cu îndoieli, un medic criminal. Câțiva pui de găină ciugulind niște roșii. Povestirile lui Dumitru Crudu, scriitor pe deplin consacrat, redau întreaga forfotă a vieții de azi, într un limbaj savuros, cu o vervă inegalabilă și cu un umor de cea mai bună calitate.

Lectură plăcută!

Publicat de : Doina Spătaru

Şef  – Oficiu

Zi de informare : revistă bibliografică – Iubirea și natura în lirica eminesciană

Ziua mondială a poeziei este o ocazie de a ne onora poeții, de a reînvia tradițiile orale, cum ar fi recitalurile de poezie, de a promova lectura, scrierea și predarea poeziei, de a întări legătura dintre poezie și alte arte, cum ar fi teatru, dansul, muzica și pictura și de a facilita vizualizarea poeziei prin intermediul mass-mediei. Așa cum poezia continuă să unească oamenii de pe toate continentele, toți sunt invitați să se alăture” marcării acestei zile.

În data de 21 martie Biblioteca Ștefan cel Mare, și-a propus să elaboreze o revistă bibliografică dedicată Zilei Mondiale a Poeziei, cu genericul Iubirea și Natura în lirica eminesciană.  Dragostea și natura sunt teme romantice, permanente în creația lui Eminescu.

Natura cunoaște la Eminescu două ipostaze: una terestra și alta cosmica. Natura terestră se manifesta la Eminescu în rotirea veșnica a anotimpurilor. Natura este umana,ocrotitoare, calda, intima sau trista, rece, în deplina concordanta cu stările sufletești ale poetului. G. Ibrăileanu atrage atenția asupra faptului ca: „În privința sentimentului naturii și al picturii ei, vom observa ca în prima faza Eminescu este mai obiectiv, mai dezinteresat. E drept, el nu are nici un pastel, nici o poezie consacrata numai naturii. Putem enumera poezii ca : „Lacul”, „Seara pe deal”, „Fiind băiet păduri cutremuram”, „Dorința”, „Revedere”, „Mai am un singur dor”, ș.a.

Dragostea cunoaște dimensiuni de la suferința, iubiri pierdute („Și dacă…”, „Floare albastră”, „Lacul”, „Pe lângă plopii fără soț…”) și dragoste fără speranță („De câte ori iubito”, „Dacă iubești fără să speri”, „Sara pe deal”), la dragoste împlinită („Calin, file de poveste”, „Poveste teiului”, „De ce te temi”).

Mai jos evocăm unele titluri de carte din creația eminesciană:

cele mai frumoase paginii eminescu

Eminescu, Mihai. Cele mai frumoase pagini / Mihai Eminescu. – București : Editura Coresi, 2006. – 119 p.

Cartea conține pe lângă o varietate de poezii de dragoste, despre natură, dedicate altor personalități marcante ale literaturii române și un basm : Făt – Frumos din lacrimă.

 

luceafarul-si-alte-poezii_1_fullsize

Eminescu, Mihai. Luceafărul și alte poezii / Mihai Eminescu. – București : Corint, 2004. – 238 p.

Deoarece principalele date și informații privind viața și opera eminesciană, pot fi lesne aflate în paginile diverselor Istorii ale literaturii române aflate la îndemâna elevilor, în acest volum s-au publicat poezii, inedite care sunt scrise într-o succesiune expresivă. Acest volum este structurat din : prefață, despre poetul Eminescu, 73 de poezii, Post – scriptum, În loc de …., și un tabel cronologic.

Pagini-alese--Mihai-Eminescu--596895

Eminescu, Mihai. Pagini alese / Mihai Eminescu. – S,l : Regis, S,a. – 287 p.

Volumul de față cuprinde poezii dar proză, într-o ordine ce acoperă diversitatea tematică a creației eminesciene, așa cum se studiază în școală. În finalul volumului se include și o prezentare generală a operei și vieții scriitorului.

14c932e6201f260c34855b9e499d6c3c

Eminescu, Mihai. Poezie. Proză / Mihai Eminescu; ed. alcăt. și îngrjită de Eugen Lungu. – Chișinău : Prut Internațional, 2015. – 468 p.

Viața lui se confundă cu opera, Eminescu n-are altă biografie … Rar se întâmplă ca un poet să fie sigilat de destin, să ilustreze prin însuși durerile existenței și de aceea multă vreme M. Eminescu va rămâne în poezia noastră nepereche. (G.Călinescu).

Această carte conține o prefață de Eugen Lungu : Eminescu azi, poezii publicate în timpul vieții, poezii postume și proză.

poezii-de-mihai-eminescu

Eminescu, Mihai. Poezii / Mihai Eminescu. – Chișinău : Silvus Libris, 2006. – 128 p.

Cartea conține un portret al lui Mihai Eminescu de către Igor Vieru, cuvânt înainte de Mihai Sadoveanu, și o varietate de poezii. Mihai Eminescu a fost unul dintre scriitorii neamului românesc, care în viața lui scurtă a dus arta poeziei la înălțimi neîntrecute până astăzi, îmbogățind ritmul, rima și expresia artistică, a dat cuvintelor simple valori noi și armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit. 

Publicat de : Doina Spătaru

Șef-oficiu

Revistă bibliografică” Serafim Andrieș la 75 de ani”

Activitatea fructuoasă în cercetare, performanțele manageriale, erudiția vastă în domeniul agriculturii și biologiei, în cel al tehnologiilor de irigare, sistemelor de protecție a plantelor sunt meritele indiscutabile ale domniei sale  care au contribuit la dezvoltarea RM Activitatea sa științifică în scopul elucidării mai profunde a proceselor fiziologice, fazelor critice de aplicate cu succes în asigurarea obținerii unor recolte scontate în diferite condiții pedoclimaterice și de producere, la fel  și în diminuarea consecințelor provocate de condițiile nefavorabile, permiterea efectuării controlului asupra dirijării proceselor de formare a productivității plantelor și calității producției. Spiritul inventiv, perseverența, cunoștințele profunde în diferite domenii l-au direcționat pe o cale mult mai originală de rezolvare a problemelor ce țin de sporirea recoltelor și competitivitatea producției agricole.Realizând  multiple și complexe cercetări a obținut rezultate valoroase.

asd-001   Eroziunea solului. Esenţa, consecinţele, minimalizarea şi stabilirea procesului / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pe lângă Guvernul Rep. Moldova. Inst. de Cercrt. pentru Pedologie şi Agronomie „Nicolae Dimo”; red. resp.: Dan Nour, trad.: D. Balteanschi. – Ch.: Pontos, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 476 p.   ISBN 9975-926-73-8

Eroziunea este o problemă și una foarte actuală. Autorii vin cu  unele recomandări. ”E nevoie de foarte multă implicare, de o strategie națională, pentru a stopa acest fenomen”, au spus într-un glas. Atenție sporită atît fenomenului respectiv, cît și combaterii acestuia. O strategie națională în vederea combaterii și stopării eroziunii solurilor, planuri strategice în acest sens și la nivel de raion, și în fiecare primărie în parte sunt expuse în lucrare

007-copy

Andrieş Serafim. Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor cu azot / S. Andrieş; Acad de Şt. A Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare şi al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. – Chişinău: IEFS, 2006. – 92 p.  ISBN 978-9975-9871-0-3

În studiu sunt generalizate datele experimentale privind starea regimului de azot în diferite tipuri şi subtipuri de sol, argumentate măsurile agrochimice şi agrotehnice pentru optimizarea nutriţiei minerale a plantelor de cultură cu azot în vederea obţinerii recoltelor planificate de calitate înaltă.

005-copy

Managementul deşeurilor organice, nutrienţilor şi protecţia solului / Serafim Andrieş, Alexandru Rusu, Alexei Donos, Ion Constantinov; Proiectul Controlului Poluării în agricultură, Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2005. — 112 p.  ISBN 978-9975-78-457-3

În lucrare este prezentat complexul de măsuri de combatere a eroziunii solului. O deosebită atenţie se atrage măsurilor fitotehnice şi agrotehnice, care sunt efective, puţin costisitoare şi accesibile pentru toţi fermierii, deţinătorii de terenuri agricole.

004Природные и антропогенные факторы воздействия на каче­ство почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор По­вар, Тудор Лупашку, Тамара Лях, Серафим Андриеш, Владимир Филипчук; Ин-т Химии Акад. Наук Молдовы, Ин-т Почвоведе­ния, Агрохимии и Защиты Почв «Николае Димо». – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipografia АȘМ). – 268 р.     ISBN  978-9975-62-383-4

Коллективная монография адресована широкому кругу уче­ных, аспирантов и студентов, изучающих физические, хими­ческие и физико-химические свойства почв и почвенных рас­творов, механизмы их формирования и функционирования, процессы деградации почв и загрязнения окружающей среды, а также влияние качества воды на здоровье человека.

003

Andrieş Serafim

Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea şi ecologia solurilor / Serafim Andrieş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare a Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Ch.: Pontos, 2011 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 232 p.    ISBN 978-9975-51-203-9

În monografie este expusă concepţia formării regimului nutritiv în diferite tipuri şi subtipuri de sol prin utilizarea raţională a îngrăşămintelor în vederea obţinerii recoltelor scontate.

006-copy

Andrieş Serafim. Regimul de fosfor în solurile Moldovei şi eficacitatea îngrăşămintelor cu fosfor. – Chişinău: IEFS, 2006. – 48 p.

În studiu sunt prezentate datele experimentale privind starea regimului fosforului în solurile Moldovei, modificarea fosforului mobil în diferite perioade de dezvoltare a agriculturii şi complexul de măsuri de stabilizare şi sporire a fertilităţii terenurilor agricole.

Lilia Canțîr, bibliotecar

Revistă bibliografică : Lev Tolstoi (1825-1910) – 106 ani de la trecerea în nefiinţă

„Nu este măreţie acolo unde nu este simplitate.”

dramaturgia-lui-lev-tolstoiLev Tolstoi (sau Contele Lev Nicolaevici Tolstoi, n. 9 septembrie(sn) 1825, Iasnaia Poliana – d. 20 noiembrie(sn) 1910, Astapovo) a fost un scriitor rus. Lev Tolstoi este considerat unul dintre cei mai importanţi romancieri ai lumii.  Alături de Fiodor Dostoievski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse (începută în 1820 cu primele opere ale lui Puşkin, şi terminată în 1880 cu ultimele lucrări ale lui Dostoievski). Operele saleRăzboi şi pace şi Anna Karenina au avut o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credinţele şi ideile sale filosofice şi estetice, propovăduite de-a lungul vieţii prin celelalte opere, sunt reunite şi cunoscute sub denumirea de „tolstoism”. Creaţia sa epică se impune prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observaţiei sociale şi psihologice, sentimentul tragicului şi omenescului.

Creaţia lui Tolstoi a marcat o nouă etapă în evoluţia realismului rus şi universal, făcând un pod de legătură, de comuniune între tradiţiile clasice ale romanului din secolul al XIX-lea şi iteratura secolului al XX-lea„.

( V. Lakşin)

Figura titanică a lui Lev Tolstoi veghează marea răscruce istorică, ce marchează trecerea de la secolul fundamentalelor orientări realiste şi romantice, care este secolul al XIX-lea, la mai agitatul sub raportul căutărilor artistice veac XX„.

(Mihai Cimpoi)

Cine l-a citit cu atenţie pe Tolstoi nu poate să nu admită că obţine la închiderea cărţilor sale un cospect critic asupra lumii zugrăvite. Dar că Tolstoi s-a aşezat deliberat într-o atitudine polemică nu se poate serios susţine … Asemenea unora dintre personajele sale, aristrocatul Lev Nikolaevici Tolstoi s-a îmbrăcat bucuros în straie de mujic, dar, în ciuda cizmelor sale, teatral grosolane, bătrânul scriitor apare deghizat şi de un rafinament bătător la ochi”.

(George Călinescu)

coperta1

Tolstoi, Lev Nikokaevici. Ana Karenina / Lev Nikolaevici Tolstoi; trad. şi note de Emil Iordache, postf. de Sorina Bălănescu – Iaşi : Polirom, 2003. –  632 p. ( vol 1).

Tolstoi, Lev Nikokaevici. Ana Karenina / Lev Nikolaevici Tolstoi; trad. şi note de Emil Iordache, postf. de Sorina Bălănescu – Iaşi : Polirom, 2003. –  584 p. ( vol 2).

Anna Karenina este o operă de artă perfectă şi a picat la momentul potrivit, cu ea nu se poate compara nimic din literaturile europene ale epocii actuale şi, în al doilea rând, este ceva propriu, al nostru, tocmai ceea ce reprezită „cuvântul nostru nou”, naţional, sau cel puţin un început al acestuia, un cuvânt ce nu poate fi auzit în Europa şi care, cu toate acestea, îi este foarte necesar, oricât ar fi ea de orgolioasă”.

4ddc56c49c073228a0ac0031b553e799-5397377-160_160_11

Tolstoi, Lev Nikolaevici. Învierea / Lev Nikolaevici Tolstoi. – Bucureşti : RAO CLASIC, 1998. – 507 p.

 „La 70 de ani, lev Tolstoi se afla în plină glorie literară. Romanul Învierea se constituie într-un volum de concluzii ale autorului în legătură cu viaţa. Pe lângă caracteristicile personajului principal, avem parte de pasaje nenumărate ce oglindesc geniul autorului, încă neegalat în ciuda vârstei înaintate. Romanul ne dezvăluie în mod direct ceea ce Tolstoi a propovăduit de-a lungul existenţei sale : adevăruri profunde despre viaţă şi moarte, acceptarea propriului destin şi dorinţa de a aduce la suprafaţă tot ce este mai bun în fiecare, indiferent de situaţie. În 1901, după publicarea romanului Învierea, în care atacă vehement biserica, Tolstoi a fost excomunicat. Măsurile s-ar fi mult mai drastice, dar faima lui era atât de mare încât guvernul s-a temut să procedeze altfel”.

images

Tolstoi, Lev. Întoarcerea la învăţătura lui Hristos / lev Tolstoi. – Iaşi, Principes Edit, 2006. – 199 p.

„Tolstoi redă în carte credinţa îm învăţătura lui Hristos ţi cum viaţa lui brusc s-a schibat. Conduita vieţii lui, dorinţele au devenit altele. Binele şi răul şi-au schimbat locurile, iar toate acestea au avut loc pentru că a înţeles învăţătura lui Hristos, pe care nu o înţelesese în trecut. Înţelegând aceasta, tot sufletul lui s-a tramsformat şi a găsit liniştea şi fericirea”.

0_38076100_1311417242

Tolstoi, Lev. Furnica şi porumbiţa / Lev Tolstoi. – Moskva; Bucureşti : Editura Raduga, Ion Creangă, 1990. – 160 p. : il.

Fabulele lui Lev Tolstoi interesează în egală măsură atât copii cât şi pe oamenii adulţi, ca nişte povestiri fabuloase, în care totul este captivant şi plin de învăţăminte. Dar fabula, spre deosebire de poveste, include în ea întotdeauna o ironie înţepătoare sau un avertisment fioros. Apoi, ea este scurtă şi pe înţelesul tuturor. Lev Tolstoi păstrează în ele numai acţiunea ţi caracterele personajelor, fiind încredinţat că toţi copiii vor trage învăţămintele de rigoare„.

lev-nicolaevici-tolstoi-razboi-si-pace

Tolstoi, Lev. Război şi pace / Lev Tolstoi; trad. din l. rusă Ion Frunzetti, N. Parocescu; pref. Sorina Bălănescu. – Chişinău. : Gunivas, 2002. – 1339 p.

Sfidând normele romanului istoric, Război şi pace impune un alt fel de a scrie romanul, şi acest specific ţine de modul în care îşi supune romancierul viziunea întregului. Ca să poată monta multitudinea de scene cu tot atîţia protagonişti, autorul are nevoie de o coagulare a materiei epice, şi miza acestei coagulări i-o asigură ideea de apartenenţă la viaţa de roi. Eroii romanului tolstian sunt tineri, a căror tinereţe coinicide cu tinereţea istorică a naţiunii lor. Materia narativă, modul de tratare a trecutului eroic, apoi conexarea naraţunilor în structura întregului prin intermediul personajelor centrale – Andrei Bolkonski, Pierre Bezuhov şi Kutuzov – trimit cu gândul la forma monumentală a epopeii, îndreptăţind opinia celor care văd în Război şi pace noua formă de roman, romanul – epopee”. 

Revistă bibliografică : George Coșbuc : poet, prozator și traducător – 150 ani de la naștere

la-oglinda-george-cosbuc

balade-si-idile

Coșbuc, George. Balade și idile / George Coșbuc. – Chișinău. : Prut Internațional, 2003. – 184 p.

Cartea cuprinde poezii nu numai extrem de diferite sub aspect tematic, ci și extrem de inegale artistic. Sclipitoare, spirituale, sunt simple anecdote, prima cu tâlc – o vorbă de duh bună pentru partea veselă a vreunui calendar. O altă categorie este aceea a bucăților ce nu depășesc nivelul unei relatări excelent versificate de momente istorice, a narațiunilor apocrife despre Hristos, a legendelor. Câteva bucăți conțin scene de sărbătoare de un idilism plin de grație în patriarhalitatea lui.

Coșbuc, George. Balade și idile : Fire de tort / George Coșbuc; pref. : Dumitru Micu. – București: Cartea Veche Publishing, 2010. – 443 p.

Cea mai întinsă parte a operei lui Coșbuc e cea consacrată eroticii rurale. Supusă acestor determinări care decid cursul vieții sub toate aspectele, iubirea descifrată de poet în sufletele tinerilor ce populează lumea Baladelor și idilelor, a Firelor de tort se distinge printr-o intensitate și prospețime particulare. Coșbuc revelează erosul țărănesc în toate fazele sale. Prima este faza înmuguririi tainice a sentimentului. 

Coșbuc, George. Cele mai frumoase pagini. Ediția a III-a  / George Coșbuc. – București : Editura Coresi, 2006. – 170 p.

Bate vântul, frunza cade

Vestejită de pe ram,

Nourii se-ntind pe ceruri,

Ploaia -ncet lovește – n geam.

( Zile de toamnă)

Coșbuc, George.  Fire de tort / George Coșbuc.- București : Corint, 2006. – p. 94 p.

Coșbuc s-a ivit în firmamentul național ca un bolid peste scăpările lui Vasile Alecsandri și flăcările lui Eminescu. Literatura română s-ar fi putut opri aici, dar destinele noastre literare au refuzat să rămâie încremenite în aceste două bariere. Între marii poeți de felurite limbi trebuie definitiv așezată poezia lui Coșbuc. Marile valori nu se repetă, nici nu stagnează. Se înlănțuiesc și se înlănțui la nesfârșit : ardeleanul George Coșbuc e o verigă de aur.

Coșbuc, George.  Opera poetică  / George Coșbuc.- Chișinău. : Cartier, 2006. – p. 352  p.

Înainte de orice, George Coșbuc rămâne un genial mânuitor de limbă românească. Citindu-i opera ne uimește nu invenția sau vastitatea sferei lexicale, ci extraordinara capacitate de a mula expresia uzuală românească, limba vorbită, pe cele mai diverse tipare prozodice. La nici un alt scriitor limba noastră nu are o grație mai firească, o fluență mai limpidă, o cadență mai conformă cu tâlcurile înseși ale frazei.

Coșbuc, George.  Poezii / Geoerge Coșbuc. – București : Editura Cartex 2000, 2005. – 207 p.

Pare ă ar fi trecut vieți de om de când în soliditatea eternă a stilului clasic, dând cu muncă fiecărui cuvânt locul și valoarea lui, George Coșbuc își scria legendele. Din epopee fericite arată să vie aceste mărețe și liniștite scene de epopee. Regreți că n-ai găsit atunci când astfel era cântecul poetului, cast și pios ață de idealul frumuseții eterne.

Revistă Bibliografică : Ianoș Țurcanu – poet, eseist, prozator, textier, autor de aforisme – 65 ani de la naștere

” Furtuna de vară, ascunsă sub geană,

Nu știe nici ea ce să creadă,

De parcă – i dintr-o tristă poveste germană,

Când binele poate să piardă”

(Furtună de vară)

bibliografie

Țurcanu, Ianoș.  Biobibliografie /  Bibl. Mun. B.P. Hasdeu; Bibl. Publică Transilvania; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; alcăt. : Ludmila Capiţa. – Chișinău. : Museum, 2006. – 80 p.

Cartea se deschide cu poemul 55, scris de autor special pentru jubileul său. Lucrarea este divizată în cîteva compartimente. Primul, Opera, include următoarele subdiviziuni : Ediţii aparte; Versuri în culegeri şi ediţii periodice; Proză în ediţii periodice; Aforisme, epigrame, parodii; Ediţii îngrijite, coordonate, redactate, prefaţate; Ianoş Ţurcanu – textier. Activitatea publicistică a fost cuprinsă în: Articole scrise, publicistică; Interviuri cu Ianoş Ţurcanu şi interviuri realizate de el. Compartimentul Referiri despre viaţă şi creaţie, conţine informaţii despre biografia şi activitatea scriitorului. Această biobibliografie diferă de celelalte şi din motivul că Ianoş Ţurcanu este cunoscut şi ca poet-textier. În sursele bibliografiate sînt incluse multe CD-uri, casete audio cu indicarea cîntecelor pe versurile lui Ianoş Ţurcanu. 377 de cîntece pe versurile nepublicate ale poetului sînt date în Anexa acestei biobibliografii cu menţionarea compozitorului şi a interpretului. Biobliografia include 433 surse bibliografice – creaţii de I. Ţurcanu pînă la mijlocul anului 2006. Menţionăm că activitatea literară activă a poetului a început în anii ’90 şi, se vede are o perspectivă frumoasă. Rămînem în aşteptarea unor versuri, aforisme, parodii şi cîntece noi.

casa-pentru-femeia-iubita_1_fullsize

Țurcanu, Ianoș. Casă pentru femeia iubită / Ianoș Țurcanu. – Iași :  Ed. Tipo Moldova, 2012. – 201 p.

„Singur, pe malul mării,

cioplesc chipul tău în piatra iubirii.”

caută femeia

Țurcanu, Ianoș. Caută femeia = Cherchez la femme / Ianoș Țurcanu ; pict. : Ariadna Adriana; fot. : Sergiu Guțu ; cop.: Octavian Magaleas. – Chișinău : S. n., 2015 (Tipografia  „Simbol – N. P. „). – 64 p.

„Femeia este cheia naturii. Toate femeile sunt rezumate în ea și când un suflet de femeie s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii „… ( Camil Petrescu)

Există lucruri cu mult mai importante decât femeia, dar fără ea … toate aceste lucruri nu au nici o valoare. (Ianoș Țurcanu)

cea mai frumoas[

Țurcanu, Ianoș. Cea mai frumoasă vară a iubirii / Ianoș Țurcanu ; pref. acad. Mihai Cimpoi. – Chișinău. : Cartdidact SRL, 2010. – 338 P.

Cantabil, elegiac, rămânând mereu în registrul unui panlirism de natură „veche”, substanțial-clasicistă, Ianoș Țurcanu conturează și situații parabolice, trece la notația prozastică pasageră – fiind și un cultivator subtil al ludicului. Adept al disciplinei de tip clasicist, Ianoș Țurcanu este autor de cântece foarte populare, care atestă o muzicalitate de fond ce traduce stări sufletești profunde.  „Cuvintelor, din ce în ce mai mult, li se face dor de poezia clasică”, spune poetul, rezumându-și aforistic profesiunea de credință.

101 poeti

Țurcanu, Ianoș. 101 poeme / Ianoș Țurcanu. – București : Ed. Biodova, 2012. – 107 p.

„Și vine vremea să uităm de multe,

Și vine vremea să uităm de toate,

Să prețuim minute și secunde,

Când viața parcă-n două se desparte,

Când nostalgia-n inimă pătrunde

Sub bolțile de-amiază clătinate.”

(Și vine vremea…)