Despre bibliotecă

La 11 octombrie 2004 s-a semnat un protocol între Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” din Județul Vrancea, reprezentată de directorul general Teodora Fîntînaru și Biblioteca Municipală “B.P. Hașdeu” din Chișinău, director general Lidia Kulikovski, împreună cu Consiliul Județean VranceaPreședinte Marian Oprișan și Primăria municipiului ChișinăuPrimar Serafim Urecheanu împreună cu Direcția Învățământ Cultură a Județului VranceaGheorghe Vlăjie și Direcția Cultură a Primăriei municipiului ChișinăuIulian Filip.

Protocolul a avut ca scop constituirea Bibliotecii Publice cu frumosul nume “Ștefan cel Mare și Sfânt” și realizarea unor schimburi reciproce de specialiști, cercetări, publicații programe și evenimente comune. Biblioteca având ca obiective: facilitarea accesului la informație a comunității chișinăuiene, promovarea valorilor culturale prin toate mediile de exprimare, oferind copiilor și adulților întreaga gamă de servicii educaționale, culturale și resursele necesare acestora.

Biblioteca ”Ștefan cel Mare” e una din cele 6 biblioteci care se află în sectorul Botanica, cu un număr de locuitori/membri ai comunității servite  de circa 220000.

La 1 ianuarie 2019, Biblioteca ”Ștefan cel Mare” deținea o colecție de circa 33860 documente, din care:

În română – 27627; în rusă – 5347; în engleză – 503; alte limbi – 383.

Bibliotecarii și-au asumat responsabilitatea de diversificare și extindere a ofertei educaționale,  și culturale, și a serviciilor moderne,  cum ar fi:

  • Cursuri: Limbi străine (engleză, germană);
  • Club de pictură cu artiști plastici (Micii Genii);
  • Arta macrameului (Fantezie);
  • Cenaclul Literar: Întâlnirii cu scriitorii (“Oraşul pierdut printre cărţi”);
  • Club de lectură (Devoratorii de cărți);
  • Educarea pentru un mod de viață sănătos;
  • Jocuri de logică (ProLogic);
  • Training-uri de asistență psihologică și socială.
  • Activități desfășurate în colaborare cu voluntari experimentați din țară și străinătate.

Partenerii activi cu care biblioteca colaborează sunt din învățământul școlar, preșcolar, universitar, asociații obștești, mass-media națională.

Biblioteca “Ștefan cel Mare și Sfânt” este o bibliotecă activă în comunitate și pe rețelele sociale. Blogul bibliotecii: „Ne Întâlnim la Biblioteca Ștefan cel Mare”; Facebook; YouTube; Instagram; Twitter; Flickr.

Prezenți în mass-media scrisă: Făclia, Alunelul, Florile Dalbe; Timpul; În cea profesională – BiblioCity, BiblioPolis etc.

Biblioteca noastră participă foarte activ la Programele de lectură comune, organizate de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – Bătălia Cărții, Chișinăul citește o carte, Citim Eminescu, Citim Hasdeu!

Participăm  cu contribuții deosebite la campaniile de promovare a bibliotecii.  „Zâmbim împreună (cu utilizatorii!): e o strategie de a distra  și loializa, timp de 1 săptămână utilizatorii;  e o campanie în care zâmbesc toți care intră și care ies din bibliotecă!

Anual suntem actori și contributori grei la Săptămâna Creativității și Inovației – o săptămână nebună, în care ne lansăm în competiție cu inovația, o săptămână în care cuvântul-cheie e creativitatea, o săptămână  care înregistrează produse inovative. Suntem alături de colegii din echipa Hasdeu  și la Săptămâna Științei în care promovăm știința de la colecție la diverse servicii – robotică, Coding, Știința pe înțelesul puștilor, cluburi de știință, experimente.

PARTENERI:

Colegiul Cooperatist din Moldova

Grădinița nr. 93

Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”

Școala-grădiniță nr. 152 „Pas cu pas”

Instituția Preșcolară Rusă „Rândunica” nr. 89

Grădinița nr. 96

Grădinița nr. 86

Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Liceul Teoretic „Elena Alistar”

Școala Profesională nr. 3

Centru de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”

Asociația Obștească Centrul de asistență psihologică și socială „OPORTUNITATE”

Instituția de educație timpurie nr. 142

Biblioteca Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” (Județul Vrancea)