Arhive etichetă | adjectivul

Serviciul ”Limba care ne unește”

„Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii.”
(Mihai Eminescu)

 

 

Marți, 13 martie, în cadrul serviciului ”Limba care ne unește”, a avut loc o nouă lecție cu genericul: Utilizarea adjectivelor. Articolul adjectival.  La activitate, participanții au însușit cele 4 forme de utilizare a adjectivelor. Forma a doua : dulce – dulci;  Forma a treia: mic – mică – mici; Forma a patra : albastru – albastră – albaștri – albastre. Ca să fie înțeleasă tema au efectuat exerciții de utilizare corectă a adjectivelor și temă individuală  pentru acasă.

Vineri, 16 martie, la lecția din cadrul Serviciului ”Limba care ne unește”, s-a trecut tema Legumele. Pe lângă materialul din manualul de predare, participanții  au selectat tema și din cărți cu această tematică și ghidul de conversație. Au discutat în echipă întrebările cum? cât? avem? aveți?. Individual, au de  lucrat  asupra exercițiilor de formulare corectă a întrebărilor și un dialog la cumpărături. În paralel vor însuși și verbe de conjugare.

Publicat de Doina Spătatu

Serviciul : Engleza de la mic la mare

 

Duminică, 11 iunie cursul de engleză a devenit mai interesant, mai atractiv și curios prin cunoașterea gradelor de comparație ale adjectivului : pozitiv, comparativ, superlativ. Indiferent de funcțiile și formele lor, ele sunt întru totul comparabile cu gradele de comparație din limba română.

Comparativul este reprezentat de : a) comparativul de superioritate : bigger – mai mare, better – mai bun, more natural – mai natural.

  1. b) Comparativul de egalitate – se formează cu ajutorul lui ….ca … tot atât de…la fel de…as beautiful as
  2. c) Comparativul de inferioritate se formează cu ajutorul lui not so, adesea not as – exemplu : nu e atât de înalt.

Superlativul este reprezentat de :

  1. Superlativul absolut exprimă calitatea sau determinarea la gradul cel mai înalt fără comparare cu alte obiecte. El este exprimat cu ajutorul adverbelor very – foarte; quite – cât se poate de, foarte; extremely – extrem de; exceedingly – extraordinar de, extrem de; mightly – tare; very fat – foarte gras.
  2. b) Superlativul relativ – exprimă calitatea sau determinarea la gradul cel mai înalt prin comparare cu alte obiecte, poate fi:

– Superlativul relativ de superioritate. Exemplu : the most interesting book – cartea cea mai interesantă;

– Superlativul relativ de inferioritate. Exemplu : the least active of them – cel mai puțin activ dintre ei.

 

Publicat de :

Doina Spătaru, Șef oficiu