Arhive etichetă | cursuri

Cultura informației. Accesul liber la raft.

Un factor determinant în dezvoltarea societăţii informaţionale este cultura informaţională. Prin urmare, o societate bazată pe instruire,  pe parcursul întregii vieţi,  este de neconceput fără o cultură informaţională adecvată. În acest sens, condiţia primordială a profesionalismului şi succesului devine cea mai importantă pentru fiecare.

În consecință, concomitent cu studiile liceale, elevii trebuie să dobândească deprinderi şi proprie experienţă în domeniul culturii informaționale , care constituie factorul cheie în educaţia pe parcursul întregii vieţi, aceasta fiind primul pas spre realizarea scopurilor educaţionale.

Biblioteca a organizat, în acest sens, marți, 21 martie, o Zi Informativă,  în care elevii liceului” Iulia Hașdeu” au beneficiat de o oră de informare, cu privire la dezvoltarea abilităților individuale în utilizarea resurselor informaționale.

Întrucât,  biblioteca  joacă un rol important în formarea culturii informaţionale a utilizatorilor ei, aceasta trebuie să-i familiarizeze treptat cu anumite aspecte necesare evoluţiei lor spre competitivitate  și anume prin  cunoaşterea ofertei bibliotecii, a instrumentelor de informare, în  formarea deprinderilor legate de accesul la Liber la Raft, care nu este unul simplu, deoarece utilizatorii nu cunosc concepția bibliotecii, privind clasarea cărților la raft și nici metodele  rapide de regăsire a informației dorite.

Necesitatea  orientării libere în noianul de cărți  din Sala de lectură a fost una salutabilă.  Elevii au făcut cunoștință cu Sistemul de Clasificare Zecimală Universală și cum sunt ordonate cărțile pe rafturi potrivit acestui sistem, în scopul regăsirii lor cât mai eficiente. Ei au învățat cum să utilizeze indicatoarele de raft și de poliță, care servesc drept mijloc de orientare și pe înțelesul tuturor căutătorilor de informații. De asemenea au învățat ce este sistemul de cotare, care reflectă cu precizie locul aflării cărții pe raft( CZU și semnul de autor).

Accesul liber la raft le va permite elevilor depistarea surselor documentare mai rapid, independență în alegerea cărților, contactul direct cu volumul de carte cea ce reduce timpul de căutare a informației necesare.

Un beneficiu pentru cititori și pentru bibliotecă este faptul de a readuce în circulație domeniile mai puțin solicitate și a cărților apărute mai demult.

Accesul liber la raft este metoda care favorizează activitatea bibliotecii prin atragerea utilizatorilor și sporirea contribuției în  procesul de cunoaștere.  Autor: Lilia Canțîr, bibliotecarSAMSUNG

Serviciul de limbi străine

Cursul de limba engleză a fost foarte util pentru cei care au asistat astăzi şi a avut ca efect îmbunătăţirea vocabularului de cuvinte (anotimpurile, lunile anului, zilele săptămânii )şi a consolidării însuşirii regulilor gramaticale. Metoda de predare a fost modernă, interactivă, atmosfera de la curs a fost colegială şi un aspect foarte important este, că s-a pus accent pe comunicare şi anume în orientarea în timp şi spaţiu, iar  Nicoleta Siminiţchi  foarte bine pregătită prietenoasă, capabilă  să facă cursanţii să se relaxeze astfel încât să se poată exprima corect.

Cursul de limba germană a fost unul interesant, interactiv şi antrenant.Aurelia Goropceanu , profesoara înţelegătoare şi plăcută, cu o predare calmă şi structurată, motiv pentru care fiecare cursant  a fost foarte plăcut şi relaxant. Pentru cursul de limba germană, nivel începător, a fost o predare pas cu pas, iar cunoştinţele acumulate sunt suficiente pentru a continua cu învăţarea corpului uman. . Am fost un grup care nu a inspirat monotonie, iar acest lucru a reprezentat un avantaj.

 Autor: L. Canțîr, bibliotecar

Serviciul de limbi străine: pentru mic și mare

La cea de a doua lecţie din cadrul serviciului ” Engleza pentru mic şi mare”, utilizatorii bibliotecii au învăţat formulele de politeţe, au făcut cunoştinţă între ei.

Nicoleta Siminiţchi i-a învăţat să pronunţe corect, clar toate întrebările şi răspunsurile propuse pentru învăţare. Copii deopotrivă cu părinţii s-au bucurat nespus, că au început să vorbească  în limba lui Shakespeare.

La fel au învăţat şi cei de la serviciul  ” Deutsch”, dornici de a cunoaşte expresii uzuale pentru a vorbi respectuos, frumos în limba germană.

Aurelia Goropceanu  a utilizat dialogul ca mijloc de comunicare, fiind  mai eficient. Cu deosebit interes au învăţat  numeralele, membrii familiei, conjugarea verbelor neregulate „a avea” ; „a fi”, folosindu-le, deja, în vorbire.

Autor: L. Canțîr

Serviciul de limbi străine

Biblioteca,  a dat start unui nou serviciu, si anume „Engleza pentru pentru mic și mare”. Duminică, 5 martie a avut loc prima lecție din cadrul serviciului , destinat copiilor și părinților, doritori de a studia împreună limba engleză. Beneficiarilor li s-a prezentat noul serviciu precum  și o expoziție de carte, care le va servi drept suport la studierea limbii engleze.

Împreună cu Nicoleta Siminițchi, voluntar, studentă la facultatea de limbi străine a  Universității de Stat din Chișinău, participanții au făcut cunoștinta cu Alfabetul englez, cu pronunțarea corectă a literelor, au numărat pâna la 10 în limba engleză. Lecția  s-a încheiat cu prezentarea unui  filmuleț în limba engleză.

Copiii  și părinții, au fost cei care ne-au motivat în continuarea  acestui  serviciu, exprimându-și marea dorință de a studia limba engleză și de a putea călători în toată lumea. Astfel a fost facut, primul pas spre realizarea acestui vis.

Similar s-a desfășurat și serviciul “ Deutsch”, cel de studiere a limbii germane. S-a constatat că o limbă străină poate fi însușită de toți și la orice vârstă, deoarece la curs au participat și doi utilizatori ai bibliotecii, cu vârste de 73-78 de ani.

Aici nici tinerilor, nici adulților nu trebuie să le fie frică să rateze sau să nu înțeleagă ceva, pentru că metoda de predare este una simplă, comunicațională, punându-se accent pe rezultat.

Aurelia Goropceanu , studentă la facultatea de limbi străine,a accentuat faptul că  beneficiarii acestui curs au un șir de avantaje: în primul rând, depășesc  frica de a  nu se exprima corect, și, nu în ultimul rând, bariera de comunicare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs de engleză

Astăzi, 5 iunie, a avut loc prima oră de limbă engleză coordonată de Elena Chirica. Fiind o lecţie introductivă, participanţii au învăţat alfabetul, au practicat un joc „Values Topics”. Deasemenea au învăţat şi au utilizat „Question Words” şi expresii de „Greeting/Salutations”. Vă reamintim că cursul se desfăşoară pe toată perioada verii, la ora 11:00, duminica, fiind gratis şi pentru toate categoriile de doritori.