Arhive etichetă | listă bibliografică

Oraşul meu, Chişinău

  1. Ciocanu, Sergiu. Oraşul Chişinău : începuturi, dezvoltare urbană, biserici ( secolele XV – XIX ) / Sergiu Ciocanu. – Chişinău : Cardidact, 2017. – 280 p.
  2. Republica Moldova. Chişinău Cultural / idee şi concepţie : Ioan Mânăscurtă. – Chişinău : Priceps, 2017. – 208 p.
  3. Eremia, Anatol. Localităţile Republicii Moldova : ghid informativ documentar / Anatol Eremia. Viorica Răileanu. – Chișinău : ,,Litera AVN’’ SRL, 2009. – 256 p.
  4. Chişinăul în literatură : antologie / Bibl. Municipală ,,B.P.Hasdeu ’’. – Chișinău : ,, Grafema Libris ’’ SRL, 2011. – 575 p.
  5. Chişinău : bulevarde, străzi, pieţe, parcuri : ghid enciclopedic / ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; coord. : Lidia Kulikovski. – Chişinău : s.n., 2017. – 377 p.
  6. Carrocci, Amedeo. Kishinev in black and white / Amadeo Carrocci. – S.l. : Graficart, 2005. – 52 p.
  7. Chişinău : album / Chișinău : Editura Uniunii Scriitorilor, 1996 . – 200 p.
  8. Osadcenco, Radu. Chişinău 1918 : ghid – album al oraşului / Radu Osadcenco. – Chişinău : Ed. Epigraf, 2018. – 272 p.
  9. Carrocci, Amedeo. Chişinău / Amedeo Carrocci. – Chișinău : Ed. GrafiCart, 2004. – 120 p.
  10. Chişinăul meu / alcăt. : N. Cataeva . – Moscova : PK Galeria ; {Chișinău} : s.n., 2015. – 280 p.
  11. Oazele duhovniceşti ale Mitropoliei Basarabiei din Protopiatul Chişinău. – Chișinău : ,,Cu drag ’’ SRL, 2010. – 52 p.
  12. Bujor, Leonid. Chişinăul în inima mea / Leonid Bujor. – Chişinău : Ed. Prut Internaţional, 2016. – 272 p.
  13. Bezviconi, Gheorghe. Semimileniul Chişinăului / Gheorghe Bezviconi. – Chişinău : Ed. Museum, 1996 . – 96 p.
  14. Ciobanu, Ștefan. Chișinău / Ștefan Ciobanu. – Chișinău : Ed. Museum, 1996. – 80 p.

IMG_20181012_113129

 

 

Reclame

Listă bibliografică de recomandare

Vă propunem spre lectură următoarele cărţi din colecţia filialei „Ştefan cel Mare”.

Tema:  Creativitate şi Inovaţie

  1. Bouillerce, Brigitte. Cum să ne dezvoltăm creativitatea /  Brigitte Bouillerce, Emmanuel Carre ; trad. de Iulian Moga. – Iaşi : Polirom, 2002. – 199 p.
  2. Duca, Gheorghe. Mecanisme economice de stimulare a activităţilor inovaţionale // Duca Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (knowledge society). – Chişinău : Ed. Ştiinţa, 2007. – P. 26-28
  3. Farndon, John. 50 de idei geniale care au schimbat omenirea / John Farndon. – Bucureşti : Ed. Litera, 2012. – 304 p.
  4. Granaci, Lidia. Jocul creativ : îndrumar metodic / Lidia Granaci, Galina Granaci. – Chişinău : Epigraf SRL, 2014. – 136 p.
  5. Kulikovski, Lidia. Biblioteci versus inovaţii // Kulikovski Lidia. Contribuţii biblioteconomice (teoretice şi praxiologice) : Culeg. de art. (2008-2012) ; Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2012. – P. 13-16
  6. Marea enciclopedie a cunoaşterii : ştiinţă şi progres / trad. din engl. Graal Soft. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2009. – vol. 2. – 198 p.
  7. Moldoveanu, Maria. Mentalitatea creativă : perspectivă psihosociologică / Maria Moldoveanu. – Bucureşti : Ed. CNI “Coresi”, 2001. – 240 p.
  8. Petean, Ana. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana Petean, Mircea Petean. – Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca : Ed. LIMES, 2005. – 212 p.
  9. Roco, Mihaela. Creativitate şi inteligenţă emoţională / Mihaela Roco. – Iaşi : Polirom, 2001. – 248 p.
  10. Simister, C.J. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor / C.J. Simister ; trad. de Cezar Petrilă şi Ioana Panţîr. – Iaşi : Polirom, 2011. – 272 p.
  11. Wagner, Tony. Formarea inovatorilor : cum creşti tinerii care vor schimba lumea de mâine / Tony Wagner ; trad. din engl. de Anca Sevcenco. – Bucureşti : Ed. Trei, 2014. – 351 p.