Arhive etichetă | mass media

Educația mediatică: Interviul

Joi, 22 iunie participanții la trainingul cu tema: ”Interviul” din cadrul proiectului ”Educația mediatică” au dobândit cunoștințe despre rolul interviului într-o știre, tipul și rolul întrebărilor într-un interviu și realizarea lui cu succes. Instruiții au conștientizat, că interviul este cel mai important instrument din mass media pentru a obține informații detaliate pe un anumit subiect.  Interviurile oferă știrilor echilibru, profesionalism și profunzime.

Participanții au fost grupați câte doi pentru a prezenta câte un interviu. Ei au folosit reguli și tehnici de intervievare pentru a le  realiza. Buna dispoziție  nu a lipsit de la activitate. Participanții s-au distrat  privind două interviuri  umoristice realizate de ”Vacanța Mare”.

EDUCAȚIE MEDIATICĂ

Vineri, 09 iunie la Biblioteca ”Ștefan cel Mare” un nou grup de maturi au început  instruirile  educației mediatice.  Astăzi, mass-media joaca un rol crucial in viața socială, devenind, de-a lungul timpului, o putere crescânda si indispensabilă, cu o influență puternică asupra segmentelor societății. Prezența lor activă se simte în viața financiar-bancară, în dezvoltarea industriei, în evoluția tehnologiei, în viața politică, dar și în viața cotidiană, construind la rândul lor o industrie proprie. Pentru a consuma calitativ informațiile furnizate de presă, instruiții au înțeles ce este o știre și care este valoarea sa, care sunt sursele de încredere: primare și secundare, necesare pentru verificarea informației. Participanții au mai înțeles cum să evalueze cele mai bune surse de informații corecte și să răspundă la întrebările: Cine? Ce? Unde? Când? De ce? Cum? În plus, ei  au vizionat și un material-video  ”Despre știre, pe înțelesul tuturor” – un material al reporterilor Radio Europa Liberă: Diana Răilean, Liliana Barbăroșie și a directorului Vasile Botnaru. Ei sunt așteptați la o nouă instruire joi, 22 iunie la ora 17.00.

 

Mass-media ca factor educativ

Multitudinea de factori  educativi cu influențe specifice, așa ca familia, grădinița, școala, instituțiile , organizațiile, și nu în ultimul rând mediul socio-cultural, politic  contribuie la educarea fiecăruia din noi.  Din acest considerent, deși rolul cel mai important îl are școala, nu negăm faptul că biblioteca ar putea contribui  substanțial la educarea tinerei generații.

Prin urmare, procesele de educare mass media, inițiate de Novateca în biblioteci, se realizează cu succes și reprezintă o influență pozitivă asupra instruiților.  Importanța mass media, ca factor care contribuie  atât la educarea tinerilor, cât și a adulților, este recunoscută de participanții celor două grupuri țintă, formate în cadrul bibliotecii. Impactul educativ produs asupra celor instruiți este susținut de interesul lor de a comunica  și a se manifesta mai activ în activitățile bibliotecii. Generarea de noi experiențe și noi modalități de cunoaștere, relaxare și culturalizare intră în obișnuința utilizatorilor bibliotecii.

Modul agreabil, accesibil și captivant, în care sunt oferite informațiile la  lecțiile de instruire, este resimțit la fiecare activitate prin generarea de discuții, opinii sau atitudini Prezența activă la instruiri, abordarea metodelor de educație mass media  sunt acțiunile de influențare și accentuare a caracterului conștient a fiecărui instruit. Consumul de mass media a devenit pentru ei unul calitativ, indiferent de publicațiile citite.

Principalele direcții puse în evidență la aceste instruiri au reușit să asigure informarea , înțelegerea identificării surselor relevante și de încredere.  Dezvoltarea  abilităților de gândire critică pentru a evalua credibilitatea știrilor, a articolelor  publicate în presa scrisă , aprecierea presei libere sunt importante pentru toți consumatorii mass media.

Obiectivele de bază ale instruirilor sunt de a învăța pe utilizatori modul de  identificare a  elementelor, care fac informațiile demne de știri, caracteristicile de bază ale unei știri, principiile de precizie, corectitudine și  claritate,  care sunt sursele de încredere și de a face  distincție între sursele primare și cele secundare pentru a verifica informația.

Autor Lilia Canțîr, bibliotecar

Educație mediatică

        În societatea actuală, mass-media joacă un rol crucial în viața noastră, devenind, de-a lungul timpului, o putere  indispensabilă, cu o influență puternică asupra  societății. Prezența sa activă se simte în viața financiar – bancară, în dezvoltarea industriei, în evoluția tehnologiei, în viața politică, dar și în viața cotidiană.

       Termenul de „mass-media” s-a format prin sinteza dintre cuvântul anglo-saxon „mass”, cu sensul de masă, căruia i s-a adăugat latinescul „media”, cu forma sa de plural, însemnând mijloace.  În general, definite ca „suporturi tehnice care servesc la transmiterea mesajelor „ prin ziare, reviste, televiziune, radio, internet și alte suporturi.     

       Menirea educativă a mass media ar fi dezvoltarea, formarea şi cultivarea capacităţii de valorificare  și exprimare culturală,  de transmitere a mesajelor constructive, a informaţiei furnizată de presă , radio, televiziune.

       Oamenii simt în permanență nevoia de informare. Ei evoluează, pe baza informațiilor pe care le primesc. Importanța evenimentelor ce ar putea să-i afecteze in mod direct anticipează unele tendințe și iau, în cunoștință de cauză, anumite decizii de a controla mediul înconjurător, pentru a acționa și a lua decizii în funcție de realitatea imediată. Astfel, mijloacele media ajută la socializare în interiorul unei comunități.

      Goana după senzațional, din păcate, a făcut ca  mass-media să fie acuzată, de multe ori, că prezintă  știri false, care au o influență negativă puternică asupra oamenilor. Mai mult decât atât, uită să informeze consumatorii de o manieră completă, corectă, obiectivă şi clară. Iată de ce efectul educativ al mass media  reprezintă un scop foarte important, pentru ca oamenii să nu cadă  pradă manipulării, dezinformării și propagandei.

      Pentru toți cei care vor să înțeleagă “Ce este o știre?”, ” Care este valoarea unei știri?” ; “Criteriile de bază a unei știri”; “Sursele unei știri și verificarea informației”, biblioteca a inițiat un curs de lecții – “Educație mass media”. Bibliotecarii, Lilia Canțîr, Lilia Gamarța au început să instruiască două grupuri-țintă, , unul de maturi( utilizatori ai bibliotecii și bibliotecari) și altul de tineri liceeni( Liceul Teoretic Iulia Hasdeu).

    La prima lecție, participanții au aflat că nu orice fel de informaţie poate fi o ştire și ca să fie considerată  o ştire, informaţia trebuie să aibă o mulţime de calităţi, așa cum ar fi actualitatea, importanta, proximitatea, proeminența, anvergura, unicitatea , să fie interesantă, adevărată și, de ce nu, chiar  și cu emoții.

   La a doua lecție s-au specificat știrile care au la bază corectitudinea, precizia și claritatea și răspund la întrebările: cine ? ; ce ? ; unde ? ; când ? ; de ce?

 

 

   La a treia lecție se va discuta despre modul de identificare a surselor de încredere  și despre numărul necesar de surse pentru  a verifica informația. 

   La a patra lecție instruiții vor învăța să identifice o știre falsă de una adevărată și cum să evite manipularea și dezinformarea, pentru a nu cădea în plasele propagandei.

Toate  acestea sunt necesare pentru a fi bine informați, pentru că «  Un om bine informat este un om puternic ».

Autor: Lilia Canțîr, bibliotecar