Arhive etichetă | Revistă bibliografică

Revistă bibliografică : scriitorul şi prozatorul Dumitru Crudu – „50 ani de la naştere”

Imagini pentru dumitru crudu strigăte de sub apă

 

Dumitru Crudu s-a născut  în anul  1967, satul Flutura, județul Ungheni.  Este un poet, publicist, prozator și dramaturg  român. A fost student în Chișinău, Tbilisi, Brașov și masterand la Sibiu. A fost membru ULCT (1982-1991). Câștigător al Concursului de dramaturgie Cea mai bună piesă românească a anului, organizat de Uniunea Teatrală din România (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a României, edБез названияiția 2003. A debutat cu volumul de poezie Falsul Dimitrie. A continuat să publice poezie, cele mai recente apariții fiind La revedere, tată (2015) și Strigătele de sub apă (2015). Printre cărțile sale se enumeră romanele Măcel în Georgia (2008), Oameni din Chișinău (2011),  Un american la Chișinău (2013). Romanul Un american la Chișinău a cîștigat Premiul de Proză al Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România pE 2013.

Este membru al Uniunii  Scriitorilor și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova, al ASPRO și redactor al revistei web „Tiuk! (k-avem kef)”.

Dumitru Crudu a publicat 6 cărţi de poezie şi 3 romane. Cărţile lui au fost traduse în peste 8 limbi. A scris 20 de piese de teatru, după care s-au facut în jur de 30 de spectacole şi filme în ţară şi în străinătate : Italia, Germania, Haiti, Camerun, Suedia, Franța, Bulgaria. Multe dintre poeziile, piesele de teatru și povestirile sale au fost traduse în cehă, germană, rusă, italiană, franceză, engleză, catalană, suedeză, olandeză și au apărut în antologii și în reviste.  Dumitru Crudu îşi merită titlul de omul anului.

Dumitru Crudu a fost director al „Filialei Ștefan cel Mare și Sfânt” între anii 2012 – 2016. Actualmente este bibliotecar la Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu unde duce un atelier de poezie și proză !”Vlad Ioviță”.

Bibliografie:

Poezie
Falsul Dimitrie, Editura Arhipelag, Târgu-Mureş, 1994.
E închis vă rugăm nu deranjaţi, Editura Pontica, Constanţa, 1994.
Şase cânturi pentru cei care vor să închirieze apartamente, Editura Paralela 45, Piteşti, 1996.
Poooooooooate, Editura Vinea, Bucureşti, 2004.
Falsul Dimitrie. Antologie de versuri, Editura Cartier, Chişinău, 2014.
La revedere tată, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015.

Teatru
Crima sângeroasă din staţiunea violetelor, Editura ARC, Chişinău, 2001.
Salvaţi Bostonul, Editura Cartier, Chişinău, 2001.
Alegerea lui Alexandru Suţţo, Editura Unitext, Bucureşti, 2004.
Duelul şi alte texte, Editura Eikon, Cluj, 2004.
Un concert la violă pentru câini, Editura Xerox, Chişinău, 2004.
Steaua fără… Mihail Sebastian, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2006.
Oameni ai nimănui, Editura Cartier, Chişinău, 2007.

Proză
Măcel in Georgia, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Oameni din Chişinău, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2011.
Un american la Chişinău, Casa de Pariuri Literare, Bucureşti, 2013.
Salutări lui Troţki, Editura Univers, Bucureşti, 2016.

 

Vă recomandăm spre lectură următoarele titluri ale autorului :

672480

Crudu, Dumitru. Eşarfe în cer / Dumitru Crudu. – Chişinău : Cartier, 2012. – 40 p.

Genul acesta de poezie expiatoare practicat de Crudu în Eşarfe în cer este la fel de intens şi de riscat ca bocetul – răvăşeşte cu totul pe cel care participă sufleteşte la hapax-ul în cauză, însă poate lăsa rece cititorul mai puţin dispus la eforturi empatice. Ba chiar celui infirm de organul empatiei îi poate provoca accese sarcastice – îmi aduc dureros de bine aminte de remarca lui Eugen Barbu din O istorie polemică şi antologică a literaturii române de la origini până în prezent după care în Sora mea de dincolo, extraordinarul ei kaddish pentru sora dispărută, Ileana Mălăncioiu ar fi speculat un mormânt pentru a face carieră literară. 

Без названия (1)

Crudu, Dumitru. Vrabia din geantă / Dumitru Crudu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2016. – 20 p.

Cartea Vrabia din geantă este o carte dedicată copiilor. Cartea conform tradiţie a fost aleasă fiind   „Cartea Anului” la ediţia anterioară a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Dumitru Crudu pentru  povestirea „Vrabia din geantă„, a luat premiul în anul 2015.

images

Crudu, Dumitru. O bătrânică de unsprezece ani / Dumitru Crudu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2015. – 24 p.

Este Cartea Anului 2015, titlu acordat de juriul de specialitate în cadrul ediției a XIX-a a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Este o piesă de teatru pentru copii, o poveste captivantă în versuri. Piesa „O bătrână de 11 ani” a fost montată, în anul 2014, la Radio Moldova, de regizoarea Nelly Cozaru, iar spectacolul a câștigat Premiul Senatului Uniunii Teatrale la ultima ediție a Galei UNITEM.

Без названия (2)

Crudu, Dumitru. Oameni ai nimănui / Dumitru Crudu. – Chişinău : Cartier, 2007. – 80 p.

Piesa de teatru „Oameni ai nimănui” de Dumitru Crudu a trezit discuții aprinse în sală: unii nu erau de acord cu imaginea migrantului redată cu mult talent de către actorii Gheorghe Petraru, Lucia Pogor, Victor Nofit ș. a., alții au afirmat că piesa reprezintă realitatea anilor 2000, când majoritatea migranților au trecut prin încercări grele și au avut de suferit de pe urma migrației ilegale. Cineva a plâns, unii s-au emoționat sau supărat, dar cert este că nimeni nu a rămas indiferent după vizionarea spectacolului.

3dd_SALUTARI-LUI-TROTSKI_BT

Crudu, Dumitru. Salutări lui Troţki / Dumitru Crudu. – Chişinău : Univers, 2006. – 159 p.

Salutări lui Troţki este carte despre greva foamei, trotuare ocupate de protestatari, primării luate cu asalt. Dar și un student care o seduce pe amanta profesorului. Pumni ridicați, manifeste radicale, acuzații scandate contra guvernului. Dar și o bătrână furișându-se spre întâlnirea cu iubitul ei. Nunta unor mafioți, un ucigaș cu îndoieli, un medic criminal. Câțiva pui de găină ciugulind niște roșii. Povestirile lui Dumitru Crudu, scriitor pe deplin consacrat, redau întreaga forfotă a vieții de azi, într un limbaj savuros, cu o vervă inegalabilă și cu un umor de cea mai bună calitate.

Lectură plăcută!

Publicat de : Doina Spătaru

Şef  – Oficiu

Anunțuri

Revistă bibliografică” Serafim Andrieș la 75 de ani”

Activitatea fructuoasă în cercetare, performanțele manageriale, erudiția vastă în domeniul agriculturii și biologiei, în cel al tehnologiilor de irigare, sistemelor de protecție a plantelor sunt meritele indiscutabile ale domniei sale  care au contribuit la dezvoltarea RM Activitatea sa științifică în scopul elucidării mai profunde a proceselor fiziologice, fazelor critice de aplicate cu succes în asigurarea obținerii unor recolte scontate în diferite condiții pedoclimaterice și de producere, la fel  și în diminuarea consecințelor provocate de condițiile nefavorabile, permiterea efectuării controlului asupra dirijării proceselor de formare a productivității plantelor și calității producției. Spiritul inventiv, perseverența, cunoștințele profunde în diferite domenii l-au direcționat pe o cale mult mai originală de rezolvare a problemelor ce țin de sporirea recoltelor și competitivitatea producției agricole.Realizând  multiple și complexe cercetări a obținut rezultate valoroase.

asd-001   Eroziunea solului. Esenţa, consecinţele, minimalizarea şi stabilirea procesului / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pe lângă Guvernul Rep. Moldova. Inst. de Cercrt. pentru Pedologie şi Agronomie „Nicolae Dimo”; red. resp.: Dan Nour, trad.: D. Balteanschi. – Ch.: Pontos, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 476 p.   ISBN 9975-926-73-8

Eroziunea este o problemă și una foarte actuală. Autorii vin cu  unele recomandări. ”E nevoie de foarte multă implicare, de o strategie națională, pentru a stopa acest fenomen”, au spus într-un glas. Atenție sporită atît fenomenului respectiv, cît și combaterii acestuia. O strategie națională în vederea combaterii și stopării eroziunii solurilor, planuri strategice în acest sens și la nivel de raion, și în fiecare primărie în parte sunt expuse în lucrare

007-copy

Andrieş Serafim. Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor cu azot / S. Andrieş; Acad de Şt. A Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare şi al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. – Chişinău: IEFS, 2006. – 92 p.  ISBN 978-9975-9871-0-3

În studiu sunt generalizate datele experimentale privind starea regimului de azot în diferite tipuri şi subtipuri de sol, argumentate măsurile agrochimice şi agrotehnice pentru optimizarea nutriţiei minerale a plantelor de cultură cu azot în vederea obţinerii recoltelor planificate de calitate înaltă.

005-copy

Managementul deşeurilor organice, nutrienţilor şi protecţia solului / Serafim Andrieş, Alexandru Rusu, Alexei Donos, Ion Constantinov; Proiectul Controlului Poluării în agricultură, Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2005. — 112 p.  ISBN 978-9975-78-457-3

În lucrare este prezentat complexul de măsuri de combatere a eroziunii solului. O deosebită atenţie se atrage măsurilor fitotehnice şi agrotehnice, care sunt efective, puţin costisitoare şi accesibile pentru toţi fermierii, deţinătorii de terenuri agricole.

004Природные и антропогенные факторы воздействия на каче­ство почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор По­вар, Тудор Лупашку, Тамара Лях, Серафим Андриеш, Владимир Филипчук; Ин-т Химии Акад. Наук Молдовы, Ин-т Почвоведе­ния, Агрохимии и Защиты Почв «Николае Димо». – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipografia АȘМ). – 268 р.     ISBN  978-9975-62-383-4

Коллективная монография адресована широкому кругу уче­ных, аспирантов и студентов, изучающих физические, хими­ческие и физико-химические свойства почв и почвенных рас­творов, механизмы их формирования и функционирования, процессы деградации почв и загрязнения окружающей среды, а также влияние качества воды на здоровье человека.

003

Andrieş Serafim

Agrochimia elementelor nutritive. Fertilitatea şi ecologia solurilor / Serafim Andrieş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare a Rep. Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. – Ch.: Pontos, 2011 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 232 p.    ISBN 978-9975-51-203-9

În monografie este expusă concepţia formării regimului nutritiv în diferite tipuri şi subtipuri de sol prin utilizarea raţională a îngrăşămintelor în vederea obţinerii recoltelor scontate.

006-copy

Andrieş Serafim. Regimul de fosfor în solurile Moldovei şi eficacitatea îngrăşămintelor cu fosfor. – Chişinău: IEFS, 2006. – 48 p.

În studiu sunt prezentate datele experimentale privind starea regimului fosforului în solurile Moldovei, modificarea fosforului mobil în diferite perioade de dezvoltare a agriculturii şi complexul de măsuri de stabilizare şi sporire a fertilităţii terenurilor agricole.

Lilia Canțîr, bibliotecar