Arhive etichetă | Serviciul InfoHelp

Conceperea unei cărți

În săptămâna științei cititorii mai mici au aflat despre  apariția primelor cărți și desigur,despre conceperea și producerea cărților în timpurile noastre. Ei au aflat care au fost primele mărturii despre existența cărților. China este țara unde au fost găsite primele  plăcuțe de lemn gravate, apoi legate cu niște curele din piele. Tot chinezii au inventat mai apoi hârtia. În Egiptul Antic prin anii 2500 î. C. au fost descoperite texte scrise pe ”papirus”, iar grecii și romanii își gravau textele pe lemn sau pe scoarță de copac.

Secole de-a rândul, cărțile erau copiate de mână, una câte una. Primii pași în tipografie tot chinezii au fost. Inventarea tiparului a făcut posibilă reproducerea cărților în multe exemplare pentru a fi citite de mii de oameni. Există o foarte mare varietate de cărți: romane, enciclopedii, dicționare, dar indiferent de subiect, la originea unei cărți întotdeauna se află un autor care vrea să povestească sau să transmită informații cititorilor. Intermediar între autor și cititor se află editorul, cel care verifică textul atât din punct de vedere al calității cât și al informațiilor. Cei care aduc cărțile în viața noastră cu un conținut bun și aspect plăcut trebuie să străbată multe etape până a ajunge în biblioteci și utilizate de cititori.

Serviciul InfoHelp

Dezvoltarea comunităţilor prin instruire, aduce plusvaloare atît bibliotecii, cît şi fiecărui utizator în parte. În cadrul Serviciului InfoHelp, au fost dezvoltate şi prezentate următoarele teme: “Accesul liber la raft şi clasificarea CZU”. La acesta, au participat în jur de 24 de elevi din clasa a III-a de la Şcoala-grădiniţă nr. 152 Pas cu Pas. Copiii au aflat despre semnificaţia cifrelor (1,2,3,5….9) şi cum se poate găsi la raft o anumită carte dintr-un anumit domeniu. În special, elevii au aflat despre faptul că literatura artistică este divizată în literatura română şi cea universală, iar ca şi un exemplu practic, au fost selectate cîteva nume de autori şi elevii au încercat să găsească locul la raft al respectivei cărţi. Aceste ore de instruire, dezvoltă abilităţi individuale de găsire a cărţii la raft şi o înţelegere a faptului că volumele sunt aranjate într-o anumită ordine la raft.

                                                                            realizat de Lilia Beșan, șef-oficiu

21460218_1588883301161825_554607264_o

 

Serviciul InfoHelp : oră de informare – Găsirea cărţii la raft, clasificare CZU

Serviciul InfoHelp  este o activitatea de informare ştiinţifică care  constitue în prezent o parte integrantă a oricărui mod de informare    şi una din condiţiile indispensabile unui ritm înalt al progresului ştiinţific.  

Biblioteca, în concepţia modernă, nu este numai o simplă colecţie de fonduri documentare, ci şi o instituţie menită să contribuie la educarea şi instruirea membrilor societăţii .Activitatea de informare şi documentare a beneficiarilor reprezintă finalitatea superioară a activităţii bibliotecilor, modalităţile de informare tradiţionale fiind:

ˇ        informarea directă

ˇ        diverse forme de îndrumare

ˇ        consultarea fondului de carte

ˇ        utilizarea clasificării universale.

Găsirea unei cărți la raft pentru utilizator este un lucru destul de greu. Pentru ai instrui pe cititori la ora de informare au participat elevii clasei a  II-a de la Liceul Iulia Hașdeu. Elevii au primit orice tip de informație de a căuta o carte la raft. În caz că un cititor vrea să caute despre animale aici avem mai multe surse : enciclopedii, manuale, si alte titluri de carte referitor la această tematică.

Ceea ce ține de găsirea unei opere literare elevii au fost informați und20170313_131547e anume se află acea carte sau acel autor în dependență de domeniu. Copiilor li s-au lămurit termenii de clasificare zecimală, divizionar, cotă, domeniu. Multe cărți copiii le împrumută cu ajutorul bibliotecarului, care pe lângă cunoștințele sale le oferă și utilizatorilot bibliotecii. Au fost abordate și clasificarea pe literaturi : română, universală și rusă. Fiind secția de copiii acolo ei au totul la vedere și doar fiind informați ei capătă aceste cunoștințe și deprinderi pentru a găsi cartea dorită la raft și de a înțelege clasificarea zecimală. Literstura română are divizionare pe autori dar și litere din alfabet în ordine cronologică. Așa este clasificată și literatura universală în română, în rusă și literatura rusă propriu-zis.

Tehnica de organizare și așezăre sistematic-alfabetică a colecțiilor este cea mai răspândită și practicată în bibliotecile publice în care accesul utilizatorilor este liber la raft Această procedură presupune gruparea și ordonarea publicațiilor pe criterii generale de conținut conform Clasificării Zecimale Universale (CZU), iar in interiorul grupelor sau diviziunilor tematice selectate, așezarea în ordine alfabetică (A/Z) a intrărilor principale ( autori sau titluri anonime ), folosind tehnica elaborată.

Publicat de Doina Spătaru

Șef-oficiu